DYREVELFÆRD

Landmænd vægter dyrevelfærd højt

Landmænd vægter dyrevelfærd højt

Kravene til dyrenes velfærd er ikke alene defineret ud frapolitisk regulering og forbrugerkrav - også landbruget selv stiller krav. Det sker blandt andet i kraft af ny forskning og den konstante udvikling på området.

Konkret viser det sig eksempelvis ved nyindretning af stalde eller ved at foretage ændringer i tilrettelæggelsen af driften, for derved at blive bedre til at opfylde dyrenes behov.Læs mere

OPRINDELSESCERTIFIKATER

Få dit digitale oprindelsescertifikat for eksport af varer

Ansøg her og kom hurtigt videre. Landbrug & Fødevarer er akkrediteret som Handelskammer af ICC, Paris og af Toldstyrelsen bemyndiget til at udstede oprindelsescertifikater for eksportvirksomheder. Certifikatservice hjælper både medlemmer og ikke-medlemmer. På en nem og hurtig måde kan du her få oprindelsescertifikater efter de anvisninger, som EU-lovgivningen foreskriver.


Information om oprindelsescertifikater

ANALYSE - FORBRUGERE OG TRENDS

Statusrapport: Skub på de klimavenlige planteproteiner

Med støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug arbejder Landbrug & Fødevarer på at skabe større viden om den vegetabilske fødevaresektor i Danmark og potentialerne for øget afsætning. Dette arbejde indebærer bl.a. etableringen af en statistik over sektoren, der kan danne et solidt grundlag for at følge udviklingen i sektoren over tid og belyse dens bidrag til den danske økonomi. I denne statusrapport præsenteres de første resultater i dette arbejde.


Læs mere

SAMFUNDSANALYSER

Fotograf: Niels Hougaard

Samfundsøkonomiske analyser fra Landbrug & Fødevarer

Her finder du bl.a. Landbrug & Fødevarers kvartalsvise konjunkturmålinger, der belyser fødevarevirksomhedernes og de agroindustrielle virksomheders aktuelle forventninger til de fremtidige konjunkturer på kort og langt sigt.


Samfundsanalyser