Nyhed, 26.januar 2024

L&F Økologi: Ny strategi tegner fremtiden for dansk økologi

Danmark skal fastholde sin position som foregangsland inden for økologiske fødevarer. Det mener L&F Økologi, som netop har udviklet en ny strategi for området.

Økologisk produktion kan bidrage positivt til både klimaudfordringen og udfordringer med biodiversitet, global fødevareforsyning og jordens frugtbarhed.

Derfor har Landbrug & Fødevarers branchefællesskab for Økologi udviklet en ny strategi, som skal styrke Danmarks position som foregangsland inden for udvikling af bæredygtig økologisk produktion og afsætning, samtidig med at den gerne skal skabe bedre forretningsmuligheder for L&F Økologis omtrent 1.400 landmandsmedlemmer samt medlemsvirksomheder, som tegner mere end 80 procent af det samlede, økologiske salg i Danmark.

”Uanset om du dyrker planter, producerer mælk eller har økologiske grise som jeg selv, så er økologien en fælles platform, som vi har opbygget gennem årtier. Landbrug & Fødevarers økologisektion repræsenterer det største antal økologiske producenter, og jeg håber og tror på, at langt de fleste vil kunne se sig selv i den nye strategi,” siger Hans Erik Jørgensen, formand for økologisektionen i Landbrug & Fødevarer.

Strategien tager udgangspunkt i økologiens rolle i den grønne omstilling og her er et af målene at styrke ressourceeffektiviteten på de økologisk dyrkede marker med 5 procent på samme input. Det vil nemlig både gavne klimaet og øge produktionen af de danske, økologiske fødevarer, fortæller Hans Erik Jørgensen:

”På lige fod med resten af fødevareerhvervet arbejder vi for at nedbringe vores klima- og miljøaftryk, og det kan den her målsætning hjælpe os med. Det kræver, at landmændene har adgang til den viden og de værktøjer, som er nødvendige for at nå målet, og her vil vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe dem,” siger han.

Udover et højere udbytte i den økologiske planteproduktion er ambitionen også at forbedre den økonomiske robusthed ude på bedrifterne samt at gøre Danmark til nettoeksportør af økologiske fødevarer.
Det glæder Leif Friis Jørgensen, der er formand i Virksomhedsforum for Økologi i Landbrug & Fødevarer:

”Vi oplever stor interesse for dansk økologi ude i verden, og det potentiale skal vi bestemt udnytte til gavn for de økologiske virksomheder og landmænd. Nu forpligter vi hinanden i Landbrug & Fødevarer på at lave mindst tre økologiske eksportfremstød om året, og det er jeg stolt af. Samtidig har vi også en opgave med at få skiftet noget import af økologiske fødevarer ud med danske produkter” siger han.

Større ressourceeffektivitet og eksportfremstød kan begge være med til at styrke Danmarks internationale konkurrenceevne på økologiområdet. Den nye strategi fra Landbrug & Fødevarer Økologi vil dog også styrke konkurrenceevnen på hjemmemarkedet og blandt de danske forbrugere, og det skal blandt andet ske ved at styrke forbrugernes generelle kendskab til dyrevelfærdstiltag i økologien.

”God dyrevelfærd er helt centralt i den økologiske produktion. Det giver sig da også udslag i, at økologer ligger på det højeste niveau i forhold til dyrevelfærdsmærket, men vi kan godt blive endnu bedre til at fortælle forbrugerne om de forhold, vi tilbyder dyrene. Vi skal i endnu større grad også sikre høj sundhed og velfærd, ligesom vi blandt andet sætter fokus på at øge overlevelsesgraden hos de økologiske husdyr,” siger Hans Erik Jørgensen.

Læs strategien her