Nyhed, 26.januar 2024

Ny Økologistrategi fra Landbrug & Fødevarer Økologi

L&F Økologi lancerer ny strategi for 2024-2026. Den skal styrke den økologiske udvikling til gavn for både landmænd, virksomheder og den grønne omstilling.

Branchefællesskabet for Økologi i Landbrug & Fødevarer lancerer ny strategi for perioden 2024-2026. Med mere end 40 strategisk mål skal strategien styrke Danmarks økologiske udvikling til gavn for både økologiske landmænd, virksomheder og Danmarks grønne omstilling.

Økologi som løftestang 

Der skal fart på den grønne omstilling, hvis vi skal nå målene om 70 pct. klimareduktion og en fordobling af økologien frem mod 2023. I denne proces er økologi et vigtigt virkemiddel. En grundlæggende forudsætning for mere økologi i Danmark er dog, at vækst i arealet skal følges af vækst i markedet.  

Udover at producere sunde fødevarer, skal økologien tage ansvar for et godt vandmiljø, forbedret biodiversitet og lavere klimaaftryk. Det kræver at vi skaber gode betingelser for økologiske landmænd og virksomheder, og at vi styrker afsætning og faglig udvikling i den økologiske sektor. 

Vores vision er: 
Vi skal være spydspids inden for udvikling af bæredygtig økologisk produktion og afsætning.

-Det er vigtigt, når man vil skabe udvikling, at man har noget at styre efter. Det gælder både hjemme på gården, og når man arbejder med økologipolitik. Her er en strategi et genialt godt redskab, siger Hans Erik Jørgensen.

I strategien er der defineret en række strategiske fokusområder for de næste tre år og opstillet 43 konkrete mål for, hvordan vi styrker økologien.

Strategiens strategiske fokusområderne er: 

  • Økologi som virkemiddel i den grønne omstilling
  • Tættere på den økologiske forbruger
  • Økologiske husdyr med høj velfærd
  • Robusthed og balance i økologien
  • Fremtidens økologer

Arbejdet med at indfri strategiens mål vil blive fulgt tæt at medlemmer af Økologisektionens bestyrelse og Virksomhedsforum for Økologi. 

Branchefællesskabet for Økologi har arbejdet med udvikling af strategien hen over 2023, hvor både landmænd, virksomheder og rådgivere har været inddraget i processen.  

-Det har været en rigtig god proces, hvor vi har samlet input hele vejen rundt. Resultatet er en strategi, som en hel branche nu står bag. Det er stærkt, siger Hans Erik Jørgensen.  

De strategiske mål sigter mod at skabe dyrkningsmæssig og økonomisk robusthed på bedriften, at udvikle økologiens bidrag til den grønne omstilling samt styrke den økologiske afsætning.   

-Vi sætter øget fokus på afsætning. De økologiske varer skal have noget hjælp med på vejen, og vi skal alle ud at fortælle den gode historie om, hvad økologisk produktion kan og bidrager med. En opgave vi skal løfte i flok både landmænd og virksomheder og organisation, siger Hans Erik Jørgensen 

Økologistrategien blev præsenteret for L&Fs forretningsudvalg torsdag den 25. januar. 

-Det var en rigtig god oplevelse at præsentere strategien for det samlede forretningsudvalg. Der var stor nysgerrighed, en masse gode spørgsmål og opbakning. Det er jeg rigtig glad for, siger Hans Erik Jørgensen.     

Læs STRATEGI 2024-2026 

Læs pressemeddelelse om strategien her