Fonde

Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond og Landbrugets Kulturfond
Fondens formål er at støtte forædlingsvirksomhed og bidrage til fremme af særlige undersøgelser i forbindelse med korndyrkningen og avlens udnyttelse. Fondsbestyrelsen har fokus på støtte af mindre apparatur tilknyttet forædlingsarbejde.

Planteforædlingsfonden, der oprettedes i 1973 i forbindelse med Danmarks tiltræden til EF, er en produktionsafgiftsfond oprettet i medfør af Landbrugsstøtteloven.

Fondens formål er at styrke frøbranchens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Fonden yder støtte til projekter indenfor dette formål, og som er i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser.Professor ved Harvard Business School, David E. Bell har i maj 2016 gennemført en analyse af det danske promille- og produktionsafgiftssystem.

Forsknings- og udviklingsprojekter i L&F, der har modtaget tilskud fra fonde.