Fonde

Andelsforeningernes Humanitære og Kulturelle Fond og Landbrugets Kulturfond
Fondens formål er at støtte forædlingsvirksomhed og bidrage til fremme af særlige undersøgelser i forbindelse med korndyrkningen og avlens udnyttelse. Fondsbestyrelsen har fokus på støtte af mindre apparatur tilknyttet forædlingsarbejde.

Professor ved Harvard Business School, David E. Bell har i maj 2016 gennemført en analyse af det danske promille- og produktionsafgiftssystem.

Forsknings- og udviklingsprojekter i L&F, der har modtaget tilskud fra fonde.