Foreninger

Medlemmerne i de lokale og regionale foreninger er fundamentet i Landbrug & Fødevarer

Det personlige medlemskab går gennem de lokale/regionale foreninger. Foreningerne forestår, eventuelt i samarbejde med andre, blandt andet kontakten til kommuner og andre organisationer, diverse aktiviteter og faglig rådgivning.

Medlemmerne er organiseret i 26 landboforeninger og 10 familielandbrugsforeninger. Desuden er der dannet to fællesforeninger, hvor en landboforening er gået sammen med en  familielandbrugsforening eller en anden fællesforening.

Læs mere om foreningerne nedenfor og find kontaktoplysninger. 

Interesseret i et medlemskab?