Foreninger

Medlemmerne i de lokale og regionale foreninger er fundamentet i Landbrug & Fødevarer

Det personlige medlemskab går gennem de lokale/regionale foreninger. Foreningerne forestår, eventuelt i samarbejde med andre, blandt andet kontakten til kommuner og andre organisationer, diverse aktiviteter og faglig rådgivning.

Medlemmerne er organiseret i 23 landboforeninger og 9 familielandbrugsforeninger. Desuden er der dannet tre fællesforeninger, hvor en landboforening er gået sammen med en  familielandbrugsforening eller en anden fællesforening.

Læs mere om foreningerne nedenfor og find kontaktoplysninger. 

Interesseret i et medlemskab?