Marie - chefkonsulent

Marie Østergaard - chefkonsulent - Vand & Natur - Hortonom fra Landbohøjskolen - Erhvervs-PhD i planters ernæring

Marie er chefkonsulent og arbejder med vandmiljø

"Jeg ville bruge min faglighed, og det kan jeg her.
Vi skal være en del af udviklingen, og det arbejder
vi aktivt for at være."


Hvorfor Landbrug & Fødevarer?

Jeg landede her, fordi jeg gerne ville have med jordbrug at gøre, så L&F var oplagt. Jeg kan virkelig godt lide, at vi alle arbejder frem mod fælles mål, og at der er stor tillid os kolleger imellem.

Jeg ville gerne have med jordbrug at gøre og arbejde med noget, der var tæt relateret til min faglighed. Det gør jeg hos L&F, hvor jeg virkelig føler, jeg er med i maskinrummet.

Vi skal alle sammen have noget at spise, så der skal produceres mange fødevarer af høj kvalitet. Det skal ske på en bæredygtig måde, og det er vi gode til i Danmark, men vi kan altid blive bedre. Det er en udfordring, der altid har interesseret mig.

Hvad arbejder du med?

Jeg arbejder for, at vi kan bibeholde den gode fødevareproduktion, vi har i Danmark, samtidig med at vi passer på miljøet. Jeg kan godt lide, at L&F arbejder med udviklingen. Man må stille nogle krav, men der skal også være rimelighed. Der er sket rigtig meget, og det skal landbruget have credit for. Hverken miljøet, klimaet eller vi, vinder ved, at produktionen flytter andre steder hen.

Jeg ville bruge min faglighed, og det kan jeg her. Vi skal være en del af udviklingen, og det arbejder vi aktivt for at være.

Vi arbejder jo med primærerhvervene, altså problemstillinger relateret direkte til landmændene. De mødes af enormt mange krav, blandt andet for at passe på vores vandmiljø. Det er vigtigt at sikre, at kravene er både realistiske at opfylde og giver den ønskede miljøgevinst. Det giver rigtig god mening for mig at arbejde med.

Der er rigtig stor vilje til at gøre noget godt, men det er dumt, hvis vi presser landbruget til at gøre noget, der er dyrt og besværligt - og som måske ikke giver den ønskede miljømæssige effekt. Det skal være det rigtige, vi gør, vi skal vælge de indsatser, der er de mest effektive uden at forringe landmandens muligheder for at drive sit landbrug.

Hvordan er Landbrug & Fødevarer som arbejdsplads?

Jeg synes, at det er en rigtig god arbejdsplads. Her er et stort sammenhold. Det er også sjovt, at der er så mange stærke fagligheder i huset. Der er ret stor forskel på at være dyrlæge eller arbejde med vandmiljø – eller fremme dansk eksport. Alle steder sidder der folk, der har en kæmpe faglighed, og vi trækker på hinandens kompetencer.

Noget af det, vi taler om i min afdeling, er, at der ikke er en nulfejls-kultur i L&F. Man kan kaste ideer op i luften, det hænder at man jokker i spinaten – men alle bidrager og gør sig umage. Der er virkelig tillid mellem kollegerne, vi har en høj grad af vidensdeling og det gør jo alting meget nemmere og meget sjovere. Vi arbejder for en fælles sag. Det er fedt.

Vi kan godt have travlt, men der er også plads til udvikling.

Bonus

Når der er dyrskue i Roskilde, skal jeg altid lige runde maskinerne også. Jeg har boet i København i mange år nu, men jeg synes jo, jeg stadig bliver nødt til at vide, hvordan en gyllenedfælder ser ud.