Billede: Peter Prik Larsen

Hvad er Landbrug & Fødevarer?

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Vi repræsenterer den danske fødevareklynge, der er et af Danmarks vigtigste erhverv. I 2022 var eksporten på over 196 milliarder. Samlet set beskæftiger fødevareklyngen 180.000 personer.

Vores vision 

Fødevareklyngens varer er førende på verdensplan. Uanset om der er tale om fødevarer eller agroindustrielle produkter, er de af højeste kvalitet. Det giver os en styrkeposition, men også en forpligtelse, set i lyset af klimaudfordringerne og den nødvendige grønne omstilling i landbruget.

Derfor har vi en vision om, at dansk landbrug skal være klimaneutralt i 2050, og det er vi i erhvervet allerede godt i gang med. Med innovation, bedre ressource-udnyttelse og godt landmandskab tror vi på, at vi kan øge produktionen, uden at det sker på bekostning af natur, omgivelser og klima.

Fremtiden byder på nye muligheder, hvor vi som erhverv kan kombinere effektivitet, recirkulering og miljøteknologi og dermed opnå en mere bæredygtig intensiv fødevareproduktion. Det er allerede i dag en af vores styrkepositioner. 

Landbrug & Fødevarers historie

Landbrug & Fødevarer blev dannet d. 3. juni 2009 ved en fusion af Landbrugsraadet, Danske Slagterier, Dansk Svineproduktion, Dansk Landbrug med Landbrugsmedierne og Dansk Landbrugsrådgivning, samt væsentlige dele af Mejeriforeningens aktiviteter.

Den første formand var Michael Brockenhuus-Schack (2009-2011), efterfulgt af Niels Jørgen Pedersen (2011-2012) og dernæst Martin Merrild (2012-2020). Siden 2020 har Søren Søndergaard været formand for Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarers medlemmer

Landbrug & Fødevarer er den eneste erhvervsorganisation, hvis medlemmer repræsenterer hele værdikæden fra jord til bord. De lokale landbo-, fælles- og familielandbrugsforeninger repræsenterer ca. 22.000 medlemmer på landsplan. Medlemmerne i de lokale og regionale foreninger er fundamentet for Primærsiden i Landbrug & Fødevarer.

Læs mere om foreningerne her

Vi har også 300 virksomhedsmedlemmer, der både repræsenterer egentlige fødevarevirksomheder og virksomheder med tilknytning til erhvervet.

Virksomhedsmedlemmerne omfatter bl.a. mejerier, slagterier, grovvarevirksomheder, forædlings- og forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder, fabrikanter af landbrugsmaskiner, staldinventar mv., fabrikanter af maskiner til fødevareerhvervet, producenter af ingredienser og hjælpestoffer, forsknings- og rådgivningsvirksomheder, pengeinstitutter og forsikringsselskaber.

Vores virksomhedsmedlemmer er både helt store, globale virksomheder til små virksomheder med ganske få ansatte indenfor fødevareklyngen.

Derudover er en stor del af fødevareklyngens branchefællesskaber og brancheforeninger medlemmer i Landbrug & Fødevarer.

Læs mere om brancherne her

Organisation

Landbrug & Fødevarer ledes af en hovedbestyrelse, et forretningsudvalg samt et formandskab. Du kan læse mere om hvem der sidder i de forskellige organer her.

Landbrug & Fødevarer koncernen består af erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer og LandbrugsMedierne.

Læs mere om organisationen her

Se Landbrug & Fødevarers seneste årsrapport.
Her finder du Landbrug & Fødevarers logo og brandguide.