Om Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for danske landmænd og fødevarevirksomheder.

Se Landbrug & Fødevarers seneste årsrapport.
Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Vi repræsenterer en stor del af fødevareklyngen, der med en eksport på over 170 milliarder kroner årligt og med 189.000 direkte og indirekte beskæftigede er et af Danmarks vigtige erhverv.
Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for fødevareklyngens virksomheder.
Her finder du Landbrug & Fødevarers logo og brandguide.
Vores kampagne "Noget af det bedste i verden" stiller skarpt på kvaliteten af de produkter vi hver dag sender ud på det globale marked - og ikke mindst hvordan de bliver modtaget. Og vi kommer vidt omkring; fra verdens mest kritiske forbruger i Japan, over madglade italienere til trendsætterne fra New York.