Om Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Vi repræsenterer en stor del af fødevareklyngen, der med en eksport på over 170 milliarder kroner årligt og med 189.000 direkte og indirekte beskæftigede er et af Danmarks vigtige erhverv.

 

Hvad er Landbrug & Fødevarer? 

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landmænd, fødevarevirksomheder og agroindustrien.

Dermed repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste erhverv, som med viden, kvalitet og dygtighed skaber arbejdspladser og store værdier til Danmark.

Den danske fødevareklynge står for omkring en fjerdedel - 24 pct. - af den samlede danske vareeksport – en eksport der har en værdi på 162 mia. kroner.

Samlet set skaber fødevareklyngen beskæftigelse til 189.000. En væsentlig del af disse arbejdsplader ligger i yderområderne.

Fødevareklyngens varer er førende på verdensplan. Uanset om der er tale om fødevarer, agroindustrielle produkter eller pels, er de af højeste kvalitet. Det giver os en styrkeposition, men også en forpligtelse som er formuleret i vores vision Vækst i Balance.

Vækst i Balance betyder, at vi med innovation, bedre ressource-udnyttelse og godt landmandskab kan øge vores produktion, uden at det sker på bekostning af natur, omgivelser og vores naboer i det danske landskab.

Fremtiden byder på nye muligheder, hvor vi som erhverv kan kombinere effektivitet, recirkulering og miljøteknologi og dermed opnå en mere bæredygtig intensiv fødevareproduktion. Det er allerede i dag en af vores styrkepositioner.

Landbrug & Fødevarer ledes af to bestyrelser: en primærbestyrelse og en virksomhedsbestyrelse, der tilsammen udgør fællesbestyrelsen, hvor vedtægter, budget, regnskab og overordnet strategi drøftes og besluttes. Den daglige politiske ledelse forestås af formandskabet.

Landbrug & Fødevarer koncernen består af erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer og LandbrugsMedierne.

Landbrug & Fødevarers historie

Landbrug & Fødevarer blev dannet 3. juni 2009 ved en fusion af Landbrugsraadet, Danske Slagterier, Dansk Svineproduktion, Dansk Landbrug med Landbrugsmedierne og Dansk Landbrugsrådgivning, samt væsentlige dele af Mejeriforeningens aktiviteter.

L&F's første formand var Michael Brockenhuus-Schack (2009-2011), efterfulgt af Niels Jørgen Pedersen (2011-2012) og fra 2012 til 2020 Martin Merrild. Søren Søndergaard har siden 2020 været formand for Landbrug & Fødevarer.

Dansk landbrug er noget af det bedste i verden 

Vores kampagne "Noget af det bedste i verden" stiller skarpt på kvaliteten af de produkter vi hver dag sender ud på det globale marked - og ikke mindst hvordan de bliver modtaget. Og vi kommer vidt omkring; fra verdens mest kritiske forbruger i Japan, over madglade italienere til trendsætterne fra New York. 

 

Se Landbrug & Fødevarers seneste årsrapport.
Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for fødevareklyngens virksomheder.
Her finder du Landbrug & Fødevarers logo og brandguide.