Deltidslandmænd i L&F

Arbejdet for deltidslandmændene i Landbrug & Fødevarer har til formål at fremme og synliggøre deltidslandmændenes interesser – fagligt og erhvervspolitisk.

Der er i Danmark ca. 30.000 deltidsbrug med en landbrugsmæssig aktivitet. Deltidslandmændene udgør den største del af medlemmerne af L&F og en stor del af L&F's medlemspotentiale.

Deltidslandmændene har stor betydning for at sikre et godt liv på landet, er vigtige ambassadører for erhvervet og genererer en omsætning på over 20 milliarder kroner. En stor del af denne omsætning ligger på nicheproduktioner.

L&F har fokus på at varetage deltidslandmændenes interesser. Regelforenkling, bagatelgrænser på miljøområdet og EU-støtteordninger, landdistriktspolitik og skattelovgivning er områder af særlig betydning for de mindre deltidslandbrug. Foreningstilbud, forretningsudvikling og aktiviteter målrettet deltidsmedlemmerne er også i fokus.

Deltidslandsmøder

Der afholdes 1-2 årlige deltidslandsmøder. I lige år afholdes deltidslandsmøde med valg i årets fjerde kvartal. Her drøftes politiske sager af særlig interesse for deltidslandmændene

Deltidslandmændene har en plads i L&F's hovedbestyrelse. Denne vælges for en 2-årig periode på landsmøde.

Deltidsgruppen

De fire regioner ØST, SYD, MIDT og NORD har organiseret sig med to deltidsansvarlige i hver region, en fra Familielandbrugsforeninger og en fra landboforeninger. 

De regionsansvarlige har til opgave at indkalde til to årlige deltidsmøder i regionen. Formålet med møderne er at drøfte emner af særlig interesse for deltidslandmændene. Den valgte repræsentant i L&F's hovedbestyrelse deltager i disse møder.

De otte regionsansvarlige tilrettelægger sammen med formandskabet og deltidsrepræsentanten i hovedbestyrelsen de to årlige landsmøder.

  • Thor Gunnar Kofoed fra L&F's formandskab har ansvaret for deltidsområdet.
  • Jens Simonsen er valgt som repræsentant af deltidslandmændene i L&F's hovedbestyrelse.
  • Sekretær: Anders Ullerup Torpegaard, mail: ator@lf.dk