L&F Oksekød

L&F Oksekød varetager den danske oksekødsektors internationale interesser gennem en række nøgleområder, herunder handel, markedsadgang og eksport.

L&F Oksekød arbejder aktivt for at fremme handel med dansk oksekød både inden for EU og på det globale marked. Dette indebærer at deltage i internationale handelsforhandlinger, fremme regler og standarder, der sikrer retfærdig og åben konkurrence, samt at understøtte eksportfremmende aktiviteter.

L&F Oksekød arbejder tæt med myndigheder for at sikre, at danske oksekødsproducenter har adgang til forskellige markeder verden over. Dette involverer at navigere i komplekse handelsregler og certificeringskrav, forhandle om fjernelse af handelshindringer og overvåge og reagere på ændringer i handelspolitikken, der kan påvirke oksekødssektoren. Herunder varetager vi interesserne gennem branchefælleskabsmøder, UECBV og L&F kvægsektorbestyrelse. 

Afdelingen fremmer eksporten af dansk oksekød ved at identificere og udvikle nye markeder samt styrke og udvide eksisterende eksportmarkeder. Dette indebærer at arbejde tæt sammen med danske producenter og virksomheder for at øge produktkvaliteten, imødekomme kundekrav og sikre, at dansk oksekød er konkurrencedygtigt på det globale marked. 

L&F Oksekød er også involveret i EU's Markedsordning for oksekød. Dette omfatter administrationen og implementeringen af forskellige politiske instrumenter og støtteordninger, der sigter mod at regulere markedet, stabilisere priserne og sikre en bæredygtig og konkurrencedygtig oksekødssektor i EU. 

Herudover arbejder vi mod at fremme sektorens interesser, øge eksporten og sikre en stærk og levedygtig oksekødsproduktion i Danmark.

Kontaktperson