Økologisektionens bestyrelse 2021. Forrest fra venstre: Hans Erik Jørgensen (formand), Kasper Mejnertsen, Thomas Helle (næstformand), Tobias Hausted (udtrådt), Lene Fløe Møller og Ole Olsen. Bagerst: Lone Andersen (observatør), Anders Stensgaard, Esben Møller Xu og Per Bundgaard. Fraværende: Inga Erichsen og Thomas Vang Jørgensen (DLBR-repræsentant).

Økologisektionen

Bestyrelsen for Økologisektionen arbejder for at varetage de økologiske landmænds faglige og erhvervspolitiske interesser og at synliggøre de økologiske landmænds ønsker og holdninger i relevante fora nationalt og internationalt.

Økologisektionen er en sektion under Primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer.

Bestyrelsen for Økologisektionen arbejder for:

  • at varetage de økologiske landmænds faglige og erhvervspolitiske interesser
  • at synliggøre de økologiske landmænds ønsker og holdninger i relevante fora nationalt og internationalt

Bestyrelsen for Økologisektionen varetager også opgaven som Sektorbestyrelse for Landbrug & Fødevarer Økologi.

Økologisektionens bestyrelsesarbejde tager udgangspunkt i Landbrug & Fødevarers Sektorstrategi for Økologi. Du finder strategien nedenfor. 

Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer afholdt et velbesøgt Økologisk Sommermøde d. 2. juni 2022 hos Ellinglund Økologi.

Økologisektoren i Landbrug & Fødevarer er klar med en ny strategi for, hvordan man i perioden 2021 – 2023 vil arbejde for at udvikle den økologiske produktion. En række konkrete strategiske mål sætter retning for, hvordan Danmark kan blive verdensmestre i udvikling af bæredygtig økologisk produktion.
Navne og kontaktoplysninger for bestyrelsen i L&Fs økologisektion.
Se hvilke udvalg, fora og øvrige poster, medlemmer af Økologisektionens bestyrelse er repræsenteret i.
Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer holder årsmøde, torsdag den 27. oktober 2022 på Landbrugsskolen Sjælland, Høng. Temaet for årsmødet er: Sådan styrker du gårdens robusthed

Økologisektionen holdt torsdag den 28. oktober 2021 årsmøde på Nordjyllands Landbrugsskole med overskriften 'Godt landmandsskab i en ny tid'.
Årets Øko-elev 2021 blev kåret ved Økologisektionens årsmøde den 28. oktober på Nordjyllands Landbrugsskole. Førstepladsen gik til 26-årige Sigrid Eghøj Nielsen fra Kalø Økologisk Landbrugsskole.
Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer har afholdt Økologisk Sommermøde den 21. juni 2021. Se omtale af arrangementet her.

Kirsten Lund Jensen

Hanne Børsch

Økologi

Holdning til økologi