Sektionen for Større Jordbrug

Sektionens formål er at varetage større bedrifters erhvervspolitiske interesser og sikre deres muligheder for frit at kunne drive erhvervsorienteret jordbrug.

Link til hjemmeside (stoerrejordbrug.dk)

Sektionen for Større Jordbrug er en sektion under Landbrug & Fødevarer. Vi har direkte indflydelse på L&Fs politik ved plads i en række bestyrelser og udvalg - herunder L&Fs primær- og fællesbestyrelse.

Som medlem af Større Jordbrug er du med til at arbejde for vores arbejdsområder og mærkesager. Kun gennem et stærkt medlemsgrundlag sikrer vi den nødvendige indflydelse, som bl.a. gør, at L&F ikke kan komme uden om vores mærkesager.

Vores politiske arbejde varetages primært af Udvalget for Større Jordbrug, som sammen med sekretariatet fokuserer den politiske indsats i konkrete forslag, der kan komme vores medlemmer og hele landbrugserhvervet til gavn.

Vi arbejder med en faglig argumentation for et friere landbrugserhverv, hvor vores udviklingsmuligheder ikke hæmmes af unødig regulering.