Sektor for Gris

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris sætter dagsordenen og finder løsninger på udfordringerne, så fremtiden sikres for dansk griseproduktion.

Gå til svineproduktion.dk

Internationalt set befinder dansk griseproduktion sig i den absolutte verdenselite. Her skal vi blive, og det kræver, at vi flytter os hele tiden. Her spiller fællesskabet i dansk griseproduktion en afgørende rolle. 

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris har til opgave at sikre fremtiden for dansk griseproduktion bedst muligt. Det gør vi med en offensiv strategi, hvor grisesektoren selv sætter dagsordenen og finder løsninger på de markante udfordringer, som skal løftes i de kommende år. En bæredygtig griseproduktion er en del af løsningen i et klimaneutralt dansk fødevareerhverv i 2050. 

Konstant fremdrift i dyrevelfærden med endnu bedre pasning, flere hele haler, ingen kastration og løsdrift i alle staldafsnit på den lange bane. Vi skal fastholde en stærk slagterisektor i Danmark, og det kræver, at vi er konkurrencedygtige, og at der bliver bygget flere nye stalde til slagtegrise.