Sektor for Gris

Landbrug & Fødevarer Gris sætter dagsordenen og finder løsninger på udfordringerne, så fremtiden sikres for dansk griseproduktion.

Internationalt set befinder dansk griseproduktion sig i den absolutte verdenselite. Her skal vi blive, og det kræver, at vi flytter os hele tiden. Her spiller fællesskabet i dansk griseproduktion en afgørende rolle. 

Landbrug & Fødevarer Gris har til opgave at sikre fremtiden for dansk griseproduktion bedst muligt. Det gør vi med en offensiv strategi, hvor grisesektoren selv sætter dagsordenen og finder løsninger på de markante udfordringer, som skal løftes i de kommende år. En bæredygtig griseproduktion er en del af løsningen i et klimaneutralt dansk fødevareerhverv i 2050. 

Konstant fremdrift i dyrevelfærden med endnu bedre pasning, flere hele haler, ingen kastration og løsdrift i alle staldafsnit på den lange bane. Vi skal fastholde en stærk slagterisektor i Danmark, og det kræver, at vi er konkurrencedygtige, og at der bliver bygget flere nye stalde til slagtegrise. 

Sektorstrategi

Sektorbestyrelsen for Landbrug & Fødevarer Gris har for strategiperioden 2021-2023 defineret og prioriteret en række strategiske pejlemærker med særlig fokus på tre indsatsområder: Konkurrencedygtig griseproduktion, Miljø/klima og Dyrevelfærd og samfundsaccept.
Læs hele strategien her.

Sektorbestyrelse

Sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Gris består af ti valgte medlemmer – ni svineproducenter og en landbrugsrådgiver.
 

Formand

Gdr. Erik Larsen
Landbrug & Fødevarer, Primærbestyrelsen

Dyrehavegård, Lundbyvej 12
4261 Dalmose

 

Mobil:
F:
           

+45 4092 6730 
+45 5814 1373

E-mail

 Næstformand

Gdr. Allan V. Pedersen
Valgt på Landsmøde for svineproducenter

Munkholmvej 18
7323 Give

  Mobil:  +45 2124 2549 
E-mail

Udvidet formandskab

Gdr. Ulrik Bremholm
Landbrug & Fødevarer, Danske Slagterier

Sønderskovvej 2
5953 Tranekær

Telefon:

           

+45 2020 1285
E-mail

Bestyrelsesmedlem

Gdr. Niels Jørgen Thomsen
Familielandbruget, Primærbestyrelse

Klattrupgade 34
8970 Havndal

 


 Mobil:

           

+45 2448 8216
E-mail

Bestyrelsesmedlem

Gdr. Palle Joest Andersen
Landbrug & Fødevarer, Danske Slagterier

Astrupvej 860
9800 Hjørring

Mobil:

+45 2022 6602 
E-mail

Bestyrelsesmedlem

Gdr. Niels Aagaard Jørgensen
Valgt på Landsmøde for svineproducenter

Nyrupvej 76
4180 Sorø

 

Mobil:
           

 +45 4082 4715
E-mail

Bestyrelsesmedlem

Gdr. Søren Foged Overgaard
Landbrug & Fødevarer, Danske Slagterier

Ballerupvej 126
7700 Thisted


 

Telefon:
Mobil:
 
            

+45 9791 0241 
+45 2043 4841

E-mail

Bestyrelsesmedlem

Stine Mikkelsen
Landbrug & Fødevarer, Primærbestyrelsen 

Klintebyvejen 4, 3730 Nexø


Mobil:

+45 5129 6091
E-mail

Bestyrelsesmedlem

Gdr. Henrik Nielsen
Valgt på Landsmøde for svineproducenter

Nr. Snedevej 40, Vinten
8700 Horsens

 


 Mobil:  +45 2421 5301
E-mail

Bestyrelsesmedlem 

Merete L. Andersen
DLBR

LandboNord, Erhvervsparken 1
9700 Brønderslev

 


Telefon:
Mobil:

 +45 9624 1884
+45 2010 6194
E-mail

 

Sektordirektør

Sektordirektør
Christian Fink Hansen
Landbrug & Fødevarer Gris

Axeltorv 3
1609 København V

 

Telefon:
Mobil:

  +45 2130 9226
E-mail