Sektor for Kvæg

Landbrug & Fødevarer Kvæg arbejder for at sikre de bedst mulige forhold for de danske kvægproducenter og deres køer.

Verden omkring os er i konstant udvikling, og ligeså er den danske kvægproduktion. Vi ser hele tiden ind i nye muligheder og udfordringer.

Landbrug & Fødevarer Kvæg arbejder for at sikre de bedst mulige forhold for de danske kvægproducenter og deres køer. Det gælder, uanset om man har en stor eller lille mælkeproduktion, hvilken race køer man har, om man har kødkvæg, laver naturpleje eller opdrætter kalve. Vi er alle en del af Danmarks Kvægklynge.

Med til kvægklyngen hører også det væld af virksomheder omkring de mange kvægproducenter, der sælger varer eller ydelser til kvægproducenterne og aftager deres produkter. Vi tror på, at det tætte samarbejde i hele vær - dikæden skaber det bedste grundlag for det danske kvægbrugs succes. Sammen skaber vi de løsninger og den nye viden, der hjælper kvæg - brugerne med at producere sunde og nærende fødevarer på en bæredygtig måde.

Sammen skaber vi mest mulig værdi for kvægbrugerne og for det samfund, vi er en del af. Sammen har vi modet til at nå visionen om, at dansk kvægbrug er bæredygtigt, økonomisk attraktivt og førende på markedsorienterede løsninger i balance med mennesker, dyr og natur.