Landet over arbejder landmænd og deres medarbejdere hver dag på at øge bæredygtigheden på gården og mindske klimaaftrykket. Det er en indsats, der består af mange små og store tiltag eller forandringer.

Dén indsats til gavn for bæredygtigheden og klimaet ønsker Forenet Kredit, Nykredit og Landbrug & Fødevarer at anerkende. Samtidig er det et mål at fremhæve gode eksempler til inspiration for andre.

Der uddeles i 2022-2026 årligt to priser: Én pris til en etableret landmand, og én pris til en ung, der er under uddannelse eller beskæftiget i landbrugserhvervet.

Unge-prisen

For at være kandidat til prisen, skal man på én eller flere måder have kommunikeret under temaet klima og bæredygtighed i landbruget. Det kan f.eks. være ved at have: 

 • Skrevet, vist eller talt om emnet på sociale medier (enten egne eller professionelle) 
 • Inddraget emnet i en opgave (f.eks. til skolen)
 • Skrevet eller medvirket i en artikel 
 • Været med i en podcast, radio eller tv 
 • Bidraget ved events eller debatter 

Du kan komme i betragtning til Klima- og bæredygtighedsprisen på 15.000 kroner, hvis du:

 • er under 35 år
 • ikke har etableret landbrugsvirksomhed
 • er under uddannelse eller beskæftiget i landbruget

Der er i øjeblikket lukket for indstillinger.

Landmandsprisen

Vinderen af prisen vil modtage en pengepræmie på 50.000 kr.

Initiativet bag Nykredit Klima- og Bæredygtighedspris lægger vægt på at hylde en landmand, der har ført sin virksomhed fremad inden for ESG-felterne:

 • E = Environment (miljø)
 • S = Social (socialt ansvar)
 • G = Governance (god ledelse)

Ved at anerkende og belønne dem, der har vist innovation og engagement, ønsker arrangørerne at motivere andre landmænd til at følge i deres fodspor.

Bedømmelsen af kandidaterne vil tage udgangspunkt i flere vigtige faktorer, herunder deres evne til at dokumentere deres aktuelle klimaaftryk evt. via ESGreen Tool, Climate. Desuden vil der blive lagt vægt på, hvorvidt deres initiativer kan inspirere andre landmænd. 

Prisen blev i 2023 uddelt på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde den 8. november. 

Læs mere om vinderen her

Denne side opdateres, når der åbnes for indstillinger til Klima- og Bæredygtighedsprisen 2024. 

Niels Hedermann - Vinder af Klima- og Bæredygtighedsprisen 2023