Landbrugets Samfundspris hylder hverdagens helte i landbruget og sætter fokus på den store forskel, vores medlemmer gør lokalt på tværs af landet. Det kan handle om at understøtte foreningsliv, biodiversitet og sammenhold. Eller om at skabe arbejdspladser til udsatte. Fællesnævneren er sammenhængskraft, og prisen handler om dem, der dyrker den.

Med prisen sætter vi fokus på medlemmernes betydning for udvikling, kultur og livskvalitet i hele landet. Det kan handle om at understøtte foreningsliv og biodiversitet, lokale sportsklubber og sammenhold. Eller om at skabe arbejdspladser til udsatte og indblik i erhvervet. Fællesnævneren er sammenhængskraft, og ved at fortælle om de bedste eksempler vil vi både skabe stolthed blandt medlemmerne og endnu bredere opbakning i befolkningen.

Hvem kan indstilles til prisen?

Relevante kandidater har gjort en konkret indsats, som på den ene eller anden måde har gjort en markant, positiv forskel i lokalområdet i forhold til udvikling, natur, kultur, livskvalitet eller fællesskab. Der kan både være tale om at tage aktiv del i, understøtte eller hjælpe i forhold til lokalt foreningsarbejde eller engagere sig med klubber, skoler eller andre institutioner. Der kan også være tale om en indsats konkret knyttet til kandidatens landbrug, hvor man byder lokalområdet inden for, gør en ekstra indsats for dialog eller giver adgang til naturoplevelser. Alt i alt lægges der vægt på, at kandidaten har gjort en ekstraordinær indsats til gavn for det lokale fællesskab. 

Indstilling af kandidater

Indstillingen af kandidater er nu lukket.

Tidligere vindere

Nedenfor kan du læse om Kristian Therkildsen, der modtog Landbrugets Samfundspris 2023.

Læs om vinderen her