Publikation, 01.marts 2023

Analyse af danskernes holdninger til klima og bæredygtighed

I en ny undersøgelse har vi spurgt til danskernes holdninger og prioriteringer indenfor bæredygtighed.

Den nye undersøgelse er en gentagelse to tidligere undersøgelser gennemført i hhv. 2019 og 2020. Den nye analyse sætter fokus på seneste undersøgelse, men sammenligner med tidligere målinger, hvor det er relevant.

I analysen ser vi bl.a. nærmere på:

  • Hvilken indflydelse har bæredygtighed ved indkøb af mad og drikke og hvorfor?
  • Hvad er ifølge danskerne de væsentligste grunde til at købe mad og drikke, der er mere bæredygtigt produceret?
  • Hvilke aktører har ifølge danskerne det største ansvar for en bæredygtig produktion af mad og drikke?
  • Hvilke bæredygtighedshandlinger kan danskerne forestille sig selv at gøre, og hvor lette/svære vurderes de at være at føre ud i livet?
  • Hvor vigtige mener danskerne, at de forskellige bæredygtighedshandlinger er for klimaet og bæredygtigheden?

Download hele analysen