Overordnet set er der fire produktgrupper, og processerne varierer alt efter, hvilket produkt mælken anvendes til:

  • Mælk og fløde
  • Syrnede produkter
  • Smør
  • Ost

Rensning, centrifugering og standardisering

Uanset hvilket produkt mælken ender med at blive omdannet til, skal den først renses, centrifugeres og standardiseres.

Rensningen består i, at den indleverede mælk pumpes gennem et filter, så eventuelle småpartikler fjernes.

Centrifugeringen har to hovedformål. Dels at skille mælken i fløde og skummetmælk og dels at fjerne eventuelle små urenheder, som filtreringen ikke har kunnet fjerne. Den rå mælk har i gennemsnit en fedtprocent på 4,4, mens de færdige mælkeprodukter har mange forskellige fedtprocenter. Derfor bliver mælken centrifugeret.

Efterfølgende bliver den standardiseret for at opnå den ønskede fedtprocent i det produkt, man skal fremstille. I centrifugen slynges den rå mælk hurtigt rundt og skilles derved i fløde og skummetmælk. Fløden, der er den letteste del, samler sig i midten af centrifugen, mens skummetmælken, der er tungere, slynges ud mod centrifugens vægge. De to dele bliver løbende tappet fra centrifugen, mens den kører.

Nu kan mejeristen bestemme, hvilken fedtprocent mælken skal have, afhængig af om der skal produceres skummet-, mini-, let-, sødmælk eller mælk til osteproduktion, ved at tilsætte mere eller mindre fløde til skummetmælken.

Læs mere om emnet