Slagtning

Her kan du læse beskrivelser af, hvordan slagtning af svin, kreaturer og slagtekyllinger foregår.

Slagtning af grise sker på store svineslagterier. Svineslagtningen starter med at grisene hentes hos landmanden og ender med at det opskårne kød forlader slagteriet.
Læs hvordan kvæg slagtes på slagterierne i Danmark.
Der er mange ting, der skal være i orden både før, under og efter slagtning. Læs om hele processen - fra transport til pakning.
Læs hvordan rituel slagtning, eksempelvis halalslagtning, af kvæg og fjerkræ foregår i Danmark.