Slagtning af kyllinger

Der er mange ting, der skal være i orden både før, under og efter slagtning af kyllinger. Læs om hele processen - fra transport til pakning.

Levering

Under transporten fra kyllingeproducenten til slagteriet, skal de slagteklare kyllinger være beskyttet mod vind og vejr, og om sommeren skal der være sørget for tilstrækkelig ventilation.

Læs mere om transport af dyr her.

Bedøvelse og slagtning

Efter ankomsten til slagteriet placeres kasserne med kyllingerne i modtagelsen. Herefter bliver kyllingerne taget ud af kasserne og hængt op med hovedet nedad inden de skal bedøves.

Kyllingerne skal bedøves inden slagtning. Det sker skånsomt ved, at kyllingerne føres igennem et strømførende vandbad, som bedøver dem med det samme. Straks efter føres de videre til slagtemaskinen. Her får kyllingerne halsen skåret over.

Slagtningen er under konstant overvågning af en særligt uddannet slagteriarbejder.

Efter slagtning skoldes og plukkes kyllingerne og hoved og fødder fjernes. Føddernes trædepuder kontrolleres, og alle de pæne (uden misfarvninger eller svidninger på trædepuderne), sælges for eksempel som delikatesse til udlandet.

Opskæring og udtagning af indmad

Næste skridt på slagteriet er udtagning af indvolde, halsrensning, skylning og køling. Kyllingerne bliver skåret op og indvolde og spiselig indmad, såsom hals, kråse og lever, bliver taget ud.

Herefter bliver kyllingerne renset grundigt med vand. Kyllingerne bliver nedkølet, vejet og kvalitetssorteret. Nogle kyllinger bliver solgt hele, og i en del af dem bliver den spiselige indmad samt halsen lagt ind i kroppen igen efter at være blevet renset og pakket i små poser.

Partering af kyllinger

En stor del af kyllingerne bliver parteret og udbenet, og de dele bliver yderligere videreforarbejdet til forskellige forarbejdede produkter. Efter parteringen af kyllingerne er der endnu en del kød tilbage på skroget. Dette kan bruges til pølsefremstilling. Stort set alle processer på et moderne fjerkræslagteri er mekaniserede, men hele vejen igennem overvåges og kontrolleres de af slagteriets medarbejdere, som har stor opmærksomhed på kvalitetssikring og fødevaresikkerhed.

Pakning af kyllinger

Da fjerkræslagterierne producerer et væld af forskellige produkter, er der udviklet mange forskellige emballagetyper, der passer til de enkelte produkter. Valg af emballage afhænger både af produkttype, og om varen skal sælges som frost eller kølevare, samt hvilken kunde, der skal modtage varen. Kyllingebryst og lår, der sælges i butikkerne, bliver pakket i særlige plastbakker, som er lukket med en gennemsigtig film. I bakkerne er der kvælstof, ilt og kuldioxid som i almindelig luft, men ofte i et andet blandingsforhold. Det kaldes en ’modificeret’ atmosfære, og er med til at sikre holdbarheden af produkterne.

Fødevarekontrol

På slagteriet bliver hele processen overvåget af Fødevarestyrelsen. De kontrollerer, at alting foregår efter lovgivningen. En embedsdyrlæge har det overordnede ansvar for udførelse af kødkontrollen og assisteres af teknisk personale fra Fødevarestyrelsen og særligt oplært slagteripersonale.

Myndighederne kontrollerer også, at slagteriets egenkontrol fungerer og overholdes, ligesom de fører kontrol med, at reglerne om hygiejne og kvalitet bliver efterlevet. Foruden myndighedernes kontrol er mange af fjerkræslagterierne ofte certificerede efter nogle særlige kvalitetsstandarder, og udefrakommende inspektører kontrollerer jævnligt, at fjerkræslagterierne lever op til standarderne. Dertil kommer, at mange af de store supermarkeds- og restaurantkæder ligeledes laver kvalitetskontrol på de fjerkræslagterier, de køber ind fra.

Læs også