Fakta om halal-slagtning

Læs hvordan rituel slagtning, eksempelvis halalslagtning, af kvæg og fjerkræ foregår i Danmark.

I denne artikel kan du læse om:

Hvad er rituel slagtning

Både inden for den islamiske og jødiske trosretning anvendes rituel slagtning. Efter en rituel slagtning inden for islamisk og jødisk trosretning, betegnes kødet ”halal” (islam) og ”kosher” (jødisk). ”Halal” og ”kosher” kan oversættes til ordet ”tilladt”. Alle kvæg og kyllinger der bliver slagtet i Danmark bedøves forud for slagtningen, uanset hvilken slagtemetode der anvendes.

Dansk lovgivning, halalslagtning og kosher slagtning

I Danmark foreskriver lovgivningen, at alle slagtninger skal foregå med forudgående bedøvelse, det gælder også halalslagtning og kosher slagtning. Slagterier, der ønsker at foretage rituel slagtning, skal forud anmelde dette til Fødevarestyrelsen. Inden for EU er der bl.a. i Danmark, Sverige, Slovenien og dele af Belgien krav om, at alle dyr skal bedøves inden slagtning.

 

Hvad er forskellen på halalslagtning og traditionel slagtning? 

Kvæg

Alle kreaturer bedøves forud for aflivning uanset, om det er halal eller traditionel slagtning. Ved begge typer slagtning bedøves dyret med en maskinel anordning. Forskellen på halal og traditionel slagtning ligger i måden dyret bedøves på, men der er de samme krav til den dyrevelfærdsmæssige håndtering af dyret. Ved halalslagtning afblødes dyret med et tværgående halssnit efterfulgt af en muslimsk bøn. I forbindelse medtraditionel slagtning kan dyret afblødes ved et tværgående eller længdegående snit. 

Kyllinger

Alle kyllinger bliver bedøvet forud for aflivning uanset, om det er halal eller traditionel slagtning. Efter bedøvelsen foregår slagtningen præcis som en traditionel slagtning, hvor den eneste forskel er, at der ved halalslagtningen fremsiges en muslimsk bøn. 

Lider dyret ved halalslagtning?

Nej, dyret lider ikke ved halalslagtning. Dyret er fuldstændig bedøvet forud for aflivningen. Bedøvelsens effektivitet kontrolleres ligesom ved traditionel slagtning, og dyret aflives først, når det er fuldt bedøvet. Nej, dyret lider ikke ved halalslagtning. Bedøvelsens effektivitet kontrolleres ligesom ved traditionel slagtning, og dyret aflives først, når det er fuldt bedøvet.

Har halalslagtning betydning for kødets kvalitet?

Nej, der er ingen kvalitetsmæssig forskel på traditionelt slagtet kød, og kød der er rituelt slagtet.

Har halalslagtning betydning for fødevaresikkerheden?

Hygiejnereglerne gælder for alle slagterier, uanset hvilken slagtemetode der anvendes. 

Hvordan ved jeg, om jeg køber rituelt slagtet kød – eksempelvis halalkød? 

Da mærkning med rituel slagtning ikke er et lovkrav, er det forskelligt om et produkt er mærket eller ej. Nogle producenter vælger frivilligt at mærke kødet ”halalslagtet” eller ”ikke-halalslagtet”. Hvis du vil vide, hvorvidt det kød du køber, er halalslagtet eller ej, kan du eventuelt prøve at spørge din slagter. 

Eksport af halalslagtet kød

Danske slagterier har i mange år specialiseret sig i at kunne afsætte alle dele af det slagtede dyr for at undgå madspild og optimere ressourceudnyttelsen af hele dyret. På nogle eksportmarkeder efterspørges rituelt slagtet kød og produkter, som de danske forbrugere ikke efterspørger. Muligheden for at halalslagte har stor betydning for den danske oksekødsproduktion, de dertil forbundne arbejdspladser og Danmarks økonomi som helhed. 

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside her.

Fakta om halalslagtning

  • Alle dyr i Danmark bedøves forud for aflivning. 
  • Halalslagtning har ikke betydning for hverken dyrevelfærd, kødkvalitet eller fødevaresikkerhed.