Erhvervet har historisk haft en succes med at omsætte avancerede forskningsresultater til ny forretning. Det skyldes blandt andet et unikt samspil mellem forskere, teknologileverandører og erhvervspartnere, som har gjort det muligt at skabe erhvervsrettet forskning. Uagtet denne succes, står den danske landbrugs- og fødevareforskning med et kæmpe investeringsefterslæb i infrastruktur og talenter. Det er veldokumenteret, at især jordbrugs- og veterinærområdet har haft et bevillingsmæssigt efterslæb sammenholdt med alle andre videnskabelige hovedområder de sidste 8-10 år. Ligeså er tilgangen på Ph.d.-uddannelserne inden for jordbrugs- og veterinærvidenskaben faldende. 

Du kan tilgå tal og fakta om forskning og uddannelse på landbrugs- og fødevareområdet her.

Nedenstående graf viser en indeksering over de samlede FoU (forskning og udviklingsarbejde) omkostninger til de forskellige videnskabelige hovedområder over en tiårig periode.

Nedenstående tabel viser en oversigt over tilgangen på Ph.d.-uddannelserne fra 2018-2022 inden for de videnskabelige hovedområder i Danmark.