Sygdomme

Der findes forskellige typer af sygdomme. Nogle rammer kun husdyrene, mens andre kan smitte til mennesker.

Husdyr bliver af og til syge. Det kan ikke undgås, ganske som andre dyr og mennesker rammes af sygdom. De fleste sygdomme er såkaldte produktionssygdomme, der alene rammer husdyrene – og som oftest kun en enkelt art.

Nogle husdyrsygdomme påkalder sig dog særlig opmærksomhed, fordi de også kan smitte mennesker, eller fordi de er så alvorlige, at vi kan risikere at den store danske eksport af kød og mejeriprodukter stoppes, hvis sygdommene kommer til Danmark.

Disse sygdomme, som er nævnt i efterfølgende, er anmeldepligtige, og der foretages ikke behandling. Hvis der opstår en mistanke om sygdommene bliver besætningen sat under offentligt tilsyn og der sendes materiale til undersøgelse på Danmarks Veterinærinstitut. Hvis besætningen er smittet skal dyrene i besætningen, samt dyr i kontaktbesætninger, slås ned. Kadaverne skal bortskaffes enten ved destruktion eller ved nedgravning. Rengøring og desinfektion skal godkendes af Fødevareregionen. Der oprettes beskyttelseszoner (mindst 3km) og overvågningszoner (mindst 10 km) omkring smittede besætninger.

Nedenfor kan du læse mere om Mund- og klovesyge, Klassisk svinepest, Afrikansk svinepest, Influenza A (H1N1), Fugleinfluenza og BSE.