Dyresundhed i landbruget

Sunde og raske dyr har bedre velfærd og producerer bedre. Der gøres meget for at undgå sygdom, men når der sker smitte, skal dyrene naturligvis behandles.

Husdyr rammes som alle andre levende væsener fra tid til anden af sygdom. I langt de fleste tilfælde er der tale om specifikke sygdomme, der kun rammer den pågældende art, mens enkelte sygdomme kan smitte flere arter. Kun i sjældne tilfælde kan husdyrsygdomme også smitte mennesker. Det gælder fx fugleinfluenza. Desuden er der de såkaldte zoonoser, hvor bakterier og virus kan overføres fra dyr til mennesker, fx Salmonella gennem kød.

En styrket smittebeskyttelse

For Landbrug & Fødevarer har en styrket smittebeskyttelse i Danmark høj prioritet. Vi kan og skal gøre det bedre i fremtiden. En stærk og effektiv smittebeskyttelse forudsætter en aktiv indsats på såvel europæisk, nationalt, regionalt og lokalt niveau.

Udbrud af smitsomme sygdomme kan få alvorlige konsekvenser for dansk økonomi, og derfor er det et fælles ansvar mellem myndigheder, erhvervet og alle de besøgende, der dagligt kommer i de danske stalde – både professionelle og ikke professionelle at sikre et højt smittebeskyttelsesniveau. De danske myndigheder spiller en central rolle i arbejdet med at sikre smittebeskyttelsen på det europæiske og nationale niveau. I dag transporteres dyr på kryds og tværs i Europa, og de danske myndigheder har et særligt ansvar for at sikre en fælles europæisk indsats og at foretage de nødvendige tiltag for at reducere risikoen for smitteoverførsel til Danmark i tæt samarbejde med erhvervet.

Landbrug & Fødevarer har iværksat en lang række initiativer for at sikre en høj og effektiv smittebeskyttelse i Danmark. Centralt i denne politik er, at ansvaret som udgangspunkt ligger hos den enkelte landmand, men det er en fælles opgave, som alle parter skal være med til at løfte sammen.

Landbrug & Fødevarers principper for arbejdet med smittebeskyttelse i husdyrproduktion:

  • Den enkelte landmand er den centrale aktør i ansvaret for og arbejdet med smittebeskyttelse i sin egen besætning
  • Vi forventer, at alle professionelle i tilknytning til erhvervet bidrager til arbejdet med at sikre et højt niveau af smittebeskyttelse, når de færdes i danske besætninger
  • Vi informerer om vigtigheden af smittebeskyttelse til landmænd og deres professionelle samarbejdspartnere
  • Myndighederne har et særligt ansvar for at reducere risikoen for smitteoverførsel til Danmark gennem konkret lovgivning eller støtte til brancheinitiativer. Det gælder bl.a. i forhold til risiko for introduktion af smitte via dyr, transportmidler og rejsende
  • Vi ønsker at smittebeskyttelse indgår som et aktivt element i sundhedsrådgivningsaftalen mellem dyrlæge og landmand
  • Vi deltager aktivt og konstruktivt i forskning om smitsomme sygdomme, der kan reducere risikoen for smitteoverførsel til Danmark og mellem besætninger i Danmark

Læs mere om emnet