Kvæg – til både mælk og oksekød

I malkebesætninger er det primære fokus på produktion af mælk, men køerne bliver også slagtet. Andre besætninger har primært fokus på produktion af kød.

Produktion af grise i Danmark

Danske grise er førende i verden. Både almindelige grise, frilandsgrise og økologiske grise. Læs om produktionen – fra so og pattegris til slagtesvin.

Blandt de bedste til grisevelfærd

Massiv forskning og viljen til at udvikle sig. Det er baggrunden for danske griseproducenters ledende position på verdensplan, når det gælder kvalitet og dyrevelfærd. Vi vil hvert år gøre det bedre end året før, og 2018 bliver ingen undtagelse.

Kyllinger

Hvordan lever danske kyllinger? Læs mere om dyrevelfærden hos kyllinger og om, hvordan vi producerer kyllinger i Danmark.

Æg

I Danmark produceres forskellige typer æg: Overvejende skrabeæg og økologiske æg. I mindre grad frilandsæg og buræg. Læs mere om hvordan produktionen foregår.

Akvakultur

Akvakultur - opdræt af fisk, skaldyr og andre organismer i vand - har fundet sted i Danmark i over 100 år. Oprindelig var det i form af dambrug, der stadig er den dominerende produktionsform, men i dag er der desuden åleopdræt i ferskvand samt havdambrug og muslingeopdræt i saltvand.

Fakta om MRSA

MRSA bliver fra tid til anden diskuteret i medierne. Her kan du blive klogere på MRSA CC398 og andre MRSA-typer, sikkerhed og smittespredning.

Husdyrenes dyreværnshotline 3339 4355

Smittebeskyttelsesregler