Hvad er markvanding?

Markvanding svarer til at vande i ens egen køkkenhave. Planter har brug for næring og vand for at vokse, og hvis der er en længere periode uden regn, kan det især på sandede jorder, der holder dårligt på vandet, blive nødvendigt at vande. Landmanden må kun pumpe vand op til markvanding, hvis han eller hun på forhånd har en tilladelse til det.

Hvorfor vander landmanden marken?

Der er forskel på, hvor meget vand forskellige afgrøder, og forskellige sorter, skal bruge. Landmanden planlægger altid at dyrke afgrøder, der passer til klimaet i Danmark og den jord, han eller hun har. Men vejret i Danmark er uforudsigeligt, så markvanding kan sikre, at der kommer et ordentligt udbytte, selv hvis der kommer en meget tør periode.

Må man vande på økologiske marker?

Ja. Alle planter skal bruge vand. Der er ikke forskel på reglerne for vandingstilladelser, om man er økologisk eller konventionel landmand.

Har markvanding en påvirkning på klimaet?

Jo mindre areal, vi skal bruge til at dyrke vores afgrøder, desto bedre for både klima og natur. En af forudsætningerne for det bedst mulige udbytte er, at planterne får nok vand. Så hvis vejret svigter os, kan markvanding sikre, at planterne alligevel vokser godt sommeren igennem.

Hvornår vander landmanden markerne?

Når der er et tilstrækkeligt stort vandunderskud i jorden, går landmanden i gang med at vande. Hvornår det præcist er, finder man ud af ved at følge vejrudsigten og udviklingen i det såkaldte tørkeindeks, som DMI udarbejder. Først på året er planterne små og deres rødder korte. Det betyder, at de har brug for vand tidligere, end når de er vokset til og har rødder længere ned i jorden.

Vander landmanden med drikkevand?

Nej, det er ikke drikkevand, der vandes med. Fortalt lidt forenklet, er drikkevandet det grundvand, der gennem mange år - nogle gange 50 år - er løbet gennem jorden. Tiden i jorden renser vandet. Vandingsvandet er derimod ikke lige så gammelt. Forskellen kan eksempelvis være, at der er mere nitrat i vandingsvandet end i drikkevandet. Nitrat er skidt for os mennesker, men godt for planter, så det ”yngre” vandingsvand er godt nok til dem.

Skal man have tilladelse til markvanding?

Ja, alle landmænd skal have en tilladelse. Der gives kun tilladelse til markvanding, hvis forholdene er sådan, at det kan ske uden væsentlig påvirkning af miljøet. I nogle åer og vandløb kommer vandet fra grundvand. Når man søger om lov til at vande på marken, så bliver det vurderet, om vandingen vil påvirke sådanne ”grundvandsfødte” åer og vandløb.

Bliver der givet økonomisk støtte til markvanding?

Nej. Landmanden betaler selv for vandingsmaskiner og for at pumpe vandet op. Det kan betale sig, fordi markvanding giver bedre plantevækst og dermed større udbytter.

Måske er du også interesseret i