Debatindlæg og høringssvar

Find L&F’s høringssvar til vandområdeplanerne 2021-2027 med tilhørende bilag.

Høringssvar

Find L&Fs høringssvar til vandområdeplanerne 2021-2027 her

Bilag

Problemstillinger vedr. vandmiljø og kvælstof generelt

I de danske vandplaner rettes alle indsatser kun mod én enkelt faktor, der presser vandmiljøet: kvælstof. L&F anerkender ikke dén præmis for regulering.

Hvis vi skal forbedre vores vandmiljø, så er det ikke nok kun at arbejde på én udfordring. Vi skal sætte ind over for alle relevante presfaktorer, og det kræver en helt ny tilgang. Også til kvælstofreguleringen af landbruget.

Læs også: På vej mod det gode vandmiljø