Det mener L&F om vandmiljø og næringsstoffer

Det er muligt at kombinere moderne fødevareproduktion med et vandmiljø i balance.

Der tages hensyn både til vandmiljøet og til afgrøderne ved at effektivisere driften på marken, så færrest muligt næringsstoffer tabes til det omgivende miljø.

Derudover er det oplagt at anvende en bred vifte af virkemidler uden for marken, der opfanger næringsstofferne, inden de ender i fjorden og havmiljøet. Det kan for eksempel være vådområder og minivådområder.

Hvis vores marine vandmiljø skal i god tilstand, er der også brug for indsatser mod andre presfaktorer end næringsstoffer. Der er brug for indsatser mod forurening med farlig kemi, og i vandmiljøet er der behov for naturgenopretning i form af genetablering af stenrev langs kyster eller udplantning af ålegræs i fjorde. Det er vigtigt at have fokus på alle relevante presfaktorer og at bruge virkemidler både på land og i vandet, hvis vi skal opnå miljøeffekter hurtigt.

Der er behov for grundige, lokale analyser med fokus på udfordringer og løsningsmuligheder i det enkelte område. Det er den både bedste og hurtigste vej til at opnå god økologisk tilstand.

Kommentar: Frivillige aftaler virker - om man vil det eller ej

Læs mere i folderen her

Læs mere