Forarbejdning af økologiske fødevarer

Økologiske råvarer produceres hos landmanden efter økologireglerne, der tager særlige hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd.

I reglerne for forarbejdning af økologiske fødevarer, videreføres de økologiske tanker om naturlighed og forsigtighed. Man lægger vægt på en skånsom forarbejdning med brug af færrest mulige tilsætningsstoffer.

Reglerne er beskrevet her i Fødevarestyrelsens vejledning om økologiske fødevarer.

Forarbejdning af økologiske fødevarer er kendetegnet ved:

  • Økologiske fødevarer indeholder kun få tilsætningsstoffer. Kun 55 ud af de 410 tilladte tilsætningsstoffer (E-numre) i EU er tilladte i økologiske produkter. Der må for eksempel ikke bruges kunstige smags-, farve og sødestoffer i økologiske fødevarer. 
  • Der bruges ikke nitrit i forarbejdningen i økologiske kødprodukter i Danmark. Nitrit virker konserverende og er med til at fastholde kødpålægs røde farve. Ifølge EU er det tilladt at bruge nitrit i den økologiske fødevareproduktion, men danske producenter er enige om ikke at anvende nitrit.
  • Bestråling af økologiske fødevarer er ikke tilladt.
  • Økologiske fødevarer må ikke indeholde gensplejsede ingredienser, eller ingredienser der er fremstillet ved hjælp af gensplejsning.
  • Økologiske fødevarer skal behandles så skånsomt som muligt. Derfor er økologisk mælk typisk ikke homogeniseret, selvom det er tilladt, fordi man tilstræber at behandle fødevarerne så forsigtigt som muligt med henblik på at få de mest naturlige produkter
  • I virksomheder, der forarbejder både økologiske og ikke-økologiske varer, skal tilberedningen holdes adskilt i enten tid eller rum. På større virksomheder har man typisk særskilte rum til forarbejdning af økologiske produkter. I mindre virksomheder, som for eksempel hos bageren, håndterer man kravet ved først at bage det økologiske brød, for derefter at gøre udstyret rent og bage det konventionelle brød.
  • Som udgangspunkt skal alle ingredienser i økologiske produkter være af økologisk oprindelse. Det kan dog stadig være svært at få alle tænkelige råvarer økologisk produceret. Det gælder for eksempel krydderier. Derfor må økologiske produkter indeholde op til fem pct. ikke-økologiske ingredienser. Af varedeklarationen skal det tydeligt fremgå, hvilke råvarer der er økologiske og ikke-økologiske.

Kontrol

Udover økologireglerne skal økologiske fødevarer overholde den almindelige fødevarelovgivning om mærkning, forarbejdning mv. Økologiske virksomheder skal også overholde den almindelige fødevarelovgivning om autorisation, indretning, hygiejne mv.

Det er Fødevarestyrelsen der gennem den lokale fødevareregion kontrollerer, at de økologiske regler bliver overholdt. Det sker som en integreret del af den almindelige fødevarekontrol.

Økologirapporten er et vigtigt redskab til at dokumentere, at en fødevarevirksomhed overholder de økologiske regler. I økologirapporten har fødevareregionen nøje beskrevet, hvilke krav virksomheden skal leve op til, for at overholde de økologiske regler. Der er specielt fokus på virksomhedens bogføring af indkøbte økologiske råvarer og på salg af økologiske færdigvarer.

Udover kontrol med den enkelte virksomhed, foretager Fødevareregionen også stikprøvevis krydskontrol. Ved krydskontrol kontrollerer Fødevareregionen om virksomhedens egne oplysninger om indkøb af økologiske råvarer, stemmer overens med leverandørernes indberetninger om, hvor meget de har solgt til den pågældende virksomhed. Der foregår således en effektiv kontrol, der er med til at sikre forbrugernes tillid til de økologiske varer.