Case: Robuste rødder og øget produktivitet

Med planteforædling er det muligt at øge produktiviteten i planteavl. Lidt uden for Horsens findes en virksomhed, der specialiserer sig i netop dette.

Ved Horsens fjord ligger Sejet Planteforædling. Her har man siden 1947 arbejdet målrettet og dedikeret med forædling af afgrøder; en proces, hvor man udvikler nye sorter af planter med særlige ønskede egenskaber, ud fra allerede eksisterende planter. 

Planteforædling handler om at skabe genetisk variation og selektion af de ønskede egenskaber. Det er en proces, der hvert år kræver, at der ved udplantning testes omkring 10.000 nye krydsninger af både byg og hvede.

Efter nøje selektion ender ca. 10 sorter efter 2-3 år på markedet, der har nye og forbedrede egenskaber indenfor en række parametre som udbytte, sygdomsresistens og lignende. 

Læs mere: Hvad er planteforædling?

Planteforædling bidrager årligt til et øget udbytte af byg og hvede pr. ha. Det stiger med gennemsnitligt 1% pr. høstet kg. korn.

Det øgede udbytte medfører en væsentlig reduktion i udledningen af klimagasser pr. kg. høstet korn. 

Vil du vide mere om det faglige grundlag bag planteforædlingens bidrag til øget udbytte, kan du læse mere her.

Se hvordan arbejdet hos Sejet Planteforædling foregår i videoen her.

Udviklingen af robuste planter er blot ét eksempel på, hvordan dansk landbrug dyrker mulighederne. Du kan finde flere eksempler i vores samlede 2030-plan. 

Læs 2030-planen her

Dyk ned i flere af landbrugets klimaløsninger