Brancher

En meget stor del af fødevareklyngens branchefællesskaber og brancheforeninger er medlemmer hos Landbrug & Fødevarer

Brancherne får faglige ydelser og politisk interessevaretagelse i forskellig grad afhængig af interesserer og behov.

Medlemmerne omfatter: