Natur og biodiversitet

Landbrug & Fødevarer arbejder for et konkurrencedygtigt landbrugserhverv i pagt med natur og biodiversitet.

Læs om Landbrug & Fødevarers arbejde med natur og biodiversitet.

Anders Panum Jensen

Karen Post Bache

Vores holdning - Miljø