Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Natur og biodiversitet

En målrettet indsats for mangfoldigheden - Landbrug & Fødevarers anbefalinger til en fremtidig indsats for natur og biodiversitet.

En målrettet indsats for mangfoldigheden - Landbrug & Fødevarers anbefalinger til en fremtidig indsats for natur og biodiversitet.

Gennem de seneste år er fokus på bevarelsen og fremgangen for natur og biodiversitet øget i både Danmark og resten af verden. I den sammenhæng spiller landbrugserhvervet en vigtig rolle. Som lodsejer og forvalter kan landbruget være med til at igangsætte en række tiltag samtidig med, at landbruget også sidder inde med den viden og de redskaber, der er nødvendig for at sikre fx naturpleje med enten slæt eller afgræsning.

Landbruget spiller i dag en central rolle i det danske samfund, og opretholdelsen af et konkurrencedygtigt landbrugserhverv, der yder et væsentligt bidrag til samfundsøkonomi og velfærd, er helt centralt - også fremover. Det skal derfor sikres, at et moderne landbrugserhverv og en levende natur med biologisk mangfoldighed kan fungere side om side, og at der opnås en balance mellem de forskellige interesser i det åbne land.

Landbrugets 11 anbefalinger
Landbrug & Fødevarer vedtog i 2011 har vedtaget en række anbefalinger til indsatsen på natur- og biodiversitetsområdet, anbefalingerne vedrører følgende emner:

 • Natur som driftsgren
 • En bred finansiering af målrettede tiltag
 • Bedre samspil mellem lovgivning og natur / biodiversitet
 • Sikring af et tilstrækkeligt vidensgrundlag
 • Gennemførelse af erhvervsøkonomiske konsekvensanalyser
 • Tiltag for udsatte arter med tilknytning til landbruget
 • Målrettet brug af markedsbaseret differentieret produktion
 • Jordfordeling som redskab
 • Gode rammer for udarbejdelse af naturplaner
 • Fremme at biodiversitetstiltag i forbindelse med landbrugets dyrkningsflade
 • Målrettet omlægning af landbrugsarealer til natur

Læs hele Landbrug & Fødevarers politik for en fremtidig indsats for natur og biodiversitet inklusiv de 11 anbefalinger.

Landbrug & Fødevarers indspil til Naturpakken:
I foråret 2016 udarbejdede Landbrug & Fødevarer en række indspil til arbejdet med regeringens Naturpakke. I den forbindelse identificerede L&F en række udfordringer, som bør håndteres, hvis der skal opnås den ønskede balance mellem natur og landbrug. Læs mere om disse udfordringer og forslag til løsninger

Karen Post

Vores holdning - Miljø