Bierne er vigtige - både i naturen og økonomien

En stor og mangfoldig bestand af bier og andre bestøvere bidrager til en rig og spændende natur. Men bierne er også med til at sikre en bedre kvalitet og større kvantitet af afgrøderne i både marken og haven. For en lang række afgrøder i landbruget og frugtavlen giver højere udbytte og bedre kvalitet hvis de bliver bestøvet af bier. Frugterne får fx en flottere form og markafgrøder modner mere ensartet. 

En indsats for bierne, er altså ikke kun vigtigt for biodiversiteten - der er også en også en god økonomisk grund til at give bien en hånd. En god bi-bestand betyder kort sagt et større udbytte af afgrøderne, både på marken og i haven. Og biernes indsats er svær at erstatte.

Landmændene gør en indsats

Landbrug & Fødevarer har udpeget bierne som et indsatsområde. Vi har derfor lavet en række anbefalinger til landmændene om hvilke tiltag, de kan gøre for at hjælpe bierne på deres ejendom.

Anbefalingerne hviler på et fagligt notat udarbejdet af SEGES Innovation med hjælp fra en række forskere og eksperter. De har også vurderet hvilke indsatser, der virker bedst. På den måde kan landmanden se, hvor det giver flest bier at gøre en indsats.

Eksperternes anbefalinger kan koges ned til to indsatsområder: At skabe flere levesteder og mere føde til bierne. Det gælder ikke kun på landbrugsbedrifterne, men også i haverne, naturområder, parker og andre steder. Derfor kan du også være med til at gøre en indsats for bierne. Se hvordan herunder. 

Måske er du også interesseret i