Det mener L&F om natur og biodiversitet

Der skal tages hensyn til biodiversiteten i landbrugslandet samtidig med, at der sikres gode rammer for et moderne og økonomisk konkurrencedygtigt landbrugserhverv. 

Naturindsatsen skal overordnet stå på to ben:

 

  1. En målretning mod de egentlige naturarealer (arealer uden for landbrugslandet som enge og skove), hvor der sættes ind med store projekter / allokering af midler (nationale og EU)
  2. Bedre muligheder gennem lovgivningsmæssige rammer for at gøre en indsats for naturen i landbrugslandet. Således bakker Landbrug & Fødevarer også om, at staten går foran og igangsætter naturindsatser på deres arealer.

 

L&F har sammen med Danmarks Naturfredningsforening lavet et fælles udspil om at ændre en række lovgivningsmæssige barriere for at landmænd kan lave mere natur. Læs mere her.

Læs mere om emnet