Publikation, 20.september 2021

Danskernes forbrug af kød anno 2021

Denne analyse kigger ind i hvad vi ved om kødforbruget samt belyser de forskellige tilgængelige datakilder, herunder deres styrker og svagheder.

Kødforbrug er et meget omdiskuteret emne ligesom det er meget svært at måle. De vigtigste indsigter fra analysen er:

  • Kødforbrug er et meget omdiskuteret emne, ligesom det er meget svært at måle. Denne analyse kigger ind i, hvad vi ved om kødforbruget samt belyser de forskellige tilgængelige datakilder, herunder deres styrker og svagheder. 
  • Der er ingen præcise tal på, hvor stor mængde kød danskerne spiser, da meget opgøres i råt kød, nogle gange endda for hele slagtekroppe frem for kødudskæringer. Tallene tager desuden ikke højde for det svind, der sker ifm. bearbejdning og tilberedning. Det nærmeste tal er baseret på DTU Fødevareinstituttets kostundersøgelse fra 2013, der estimerer, at forbruget er ca. 52 kg. kød om året – dog ikke medregnet svind ved tilberedning. En opdateret undersøgelse om danskernes kost forventes tidligst klar i anden halvdel af 2022 fra DTU Fødevareinstituttet.
  • Andelen af vegetarer (ca. 2-3 pct.) og veganere (ca. 1 pct.) har ligget stabilt i Landbrug & Fødevarers målinger de seneste fire år. Andelen der definerer sig selv som flexitarer svinger mere, men ligger typisk i intervallet 8-12 pct. af den danske befolkning. Noget tyder derfor på en fleksibel tilgang til at skære lidt ned på mængden af kød, der spises, snarere end en udelukkelse af kød fra kosten, som hvis man lever vegetarisk eller vegansk. 
  • Globalt er det ifølge Euromonitor International 22,5 pct., der ønsker at spise mindre kød. I Landbrug & Fødevarers seneste nationale måling er det 20 pct. af danskerne, der er enige i udsagnet ”Jeg vil gerne spise mindre kød, end jeg gør i dag”.
  • Det er lidt under hver tredje dansker, der har mindst én dag om ugen, hvor der ikke indgår kød til nogen måltider. Kigger vi nærmere efter, ser vi, at især kvinder har en dag, hvor de ikke spiser kød til nogen måltider, ligeledes er det oftere yngre danskere. 
  • Når der spises kød til aftensmad, er det oftest oksekød, grisekød eller kylling, der ligger på tallerkenen. Det er oftere yngre danskere, der vælger oksekød eller kylling, mens det oftere er danskere over 50 år, der vælger grisekød. Ved udespisning er det ligeledes oftest oksekød, grisekød og kylling, der spises.

Læs hele analysen