Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Fælles udspil

Landbrug & Fødevarer arbejder på naturområdet sammen med andre organisationer om at finde fælles løsninger. Et bredt samarbejde på tværs af interesser er nødvendigt, fordi vi kommer længere med konsensus, når vi henvender os til politikerne.

Naturpakke

Landbrug & Fødevarer bakker op om regeringens naturpakke, der skal være med til at standse tilbagegangen i Natur og biodiversitet.
Derfor har vi lavet 4 forslag til at gøre en indsats for natur og biodiversitet i det åbne land.

Paragraf 3 beskyttede arealer

Landbrug & Fødevarer kæmper for lodsejernes råderet over deres arealer og for klare rammer for ekspropriation eller dispensation.

Ammoniak

Ammoniakreglerne er et eksempel på, at love og regler får deres eget liv og vokser ud over deres oprindelige formål. Konsekvensen er en regulering, der ikke er målrettet, og som nogle gange ligefrem modarbejder de overordnede mål.

Bier

En stor og mangfoldig bestand af bier og andre bestøvere bidrager til en rig og spændende natur. Men bierne er også med til at sikre en bedre kvalitet og større kvantitet af afgrøderne i både marken og haven. For en lang række afgrøder i landbruget og frugtavlen giver højere udbytte og bedre kvalitet hvis de bliver bestøvet af bier.

Viben

Viben er en elsket forårsbebuder i landbrugslandet. Men viben er gået tilbage i Danmark med ca. 75 % bare siden 1976, og derfor sætter Landbrug & Fødevarer nu i fællesskab med Dansk Ornitologisk forening fokus på, hvad der skal til for at skabe bedre forhold for viberne i landbrugslandet.

Ulven i Danmark

I 2012 vendte ulven tilbage til Danmark. Ulven er som udgangspunkt ikke farlig for mennesker, men ulven er et problem, når den angriber husdyr og skaber utryghed i lokalsamfund. Landbrug & Fødevarer mener, at der i Danmark i dag ikke er plads til ulven.

Anders Panum Jensen

Karen Post Bache