Foto: Niels Hougaard

Vandmiljø og kvælstof

Vi skal have et rent vandmiljø i Danmark. Samtidig skal vores stærke landbrugsproduktion med høj kvalitet og lille klimapåvirkning kunne fortsætte. Landbrug & Fødevarer arbejder for, at landmanden har faste og rimelige rammevilkår med rod i en fagligt velfunderet miljøregulering.

Problemstillinger vedr. vandmiljø og kvælstof generelt

I de danske vandplaner rettes alle indsatser kun mod én enkelt faktor, der presser vandmiljøet: kvælstof. L&F anerkender ikke dén præmis for regulering.

Hvis vi skal forbedre vores vandmiljø, så er det ikke nok kun at arbejde på én udfordring. Vi skal sætte ind over for alle relevante presfaktorer, og det kræver en helt ny tilgang. Også til kvælstofreguleringen af landbruget.

Læs også: På vej mod det gode vandmiljø - et bredere perspektiv

 

Landbrug & Fødevarer arbejder for et rent vandmiljø i samspil med fortsat rentabel landbrugsdrift i Danmark.

Anders Panum Jensen

Erik Jørgensen