Hvad er pesticider?

Pesticider er en fællesbetegnelse for ukrudtsmidler, insektmidler og svampemidler anvendt i landbruget for at bekæmpe ukrudt, skadedyr og plantesygdomme. Pesticider bliver også kaldt sprøjtemidler, kemi, planteværn, plantebeskyttelsesmidler og af nogle for sprøjtegift.

BNBO – boringsnære beskyttelsesområder

Boringsnære beskyttelsesområder er områder i umiddelbar nærhed af en vandboring, der leverer vand til et alment vandværk (over 10 husstande). Der er udpeget cirka 20.000 hektar BNBO, og heraf er det vurderet, at 9.500 hektar er landbrugsjord.

Glyphosat – verdens mest brugte pesticid

Glyphosat er aktivstoffet, dvs. hovedingrediensen, i ukrudtsmidlet Roundup, som er Danmarks og verdens mest brugte pesticid. Glyphosat er yderst vigtigt, da det har unikke egenskaber til netop bekæmpelse af ukrudt.

Pjece: Fakta om Pesticider

Hvis man vil vide mere i detaljen om pesticider, kan man læse L&F’s pjece ”Fakta om pesticider”. Den kommer rundt om, hvad pesticider er, hvordan de er reguleret og nogle af mest de mest omdiskuterede problemstillinger.