Hvad er pesticider?

Pesticider er en fællesbetegnelse for ukrudtsmidler, insektmidler og svampemidler anvendt i landbruget for at bekæmpe ukrudt, skadedyr og plantesygdomme. Pesticider bliver også kaldt sprøjtemidler, kemi, planteværn, plantebeskyttelsesmidler og af nogle for sprøjtegift.