Det mener L&F om pesticider

Det er Landbrug & Fødevares holdning, at pesticider skal bruges efter princippet ”så lidt som muligt, så meget som nødvendigt”. Det skal ske gennem fortsat udvikling og arbejde med nye teknologier og metoder. Det gælder f.eks. præcisionsteknologi med droner, hvor man kan pletsprøjte ukrudtet på marken i stedet for hele marken. Det gælder også nye biologiske midler af bakterier og svampe, som kan supplere konventionelle pesticider.

Landbrug & Fødevarer støtter den europæiske og danske regulering af pesticider. Det gælder bl.a. Miljøstyrelsens godkendelsessystem, som bl.a. baserer sig på testmarker, de såkaldt VAP-marker, hvor pesticider testes, og der måles efter for at sikre, at de ikke siver i grundvandet. VAP-markerne er med til at sikre, at pesticider kan anvendes forsvarligt.