8. Etabler naturlige ”bihoteller” – udlæg fx bunker af sten eller stil en halmballe til henfald i læhegnet

Stenbunker kan være fine redesteder for bier, da de byder på fred for jordbehandling, sprøjtning og andre forstyrrelser. Ligger stenene frit i solen, skabes der et varmt miljø, som kan tiltrække bier og mange andre smådyr. Alternativt kan man også lave en bunke af sand, grus eller næringsfattig jord, hvor man lader planter og insekter indvandre af sig selv. Du får 4 bi-point for at lave et ’bihotel’ af sten, sand eller grus.

 

eller

 

En halmballe kan også fungere som skjulested for nogle arter, men det kræver at den får lov at ligge og henfalde uden at blive flyttet eller på anden måde påvirket. Der er en vis usikkerhed omkring effekten, men jo længere tid halmballen ligger, jo større er sandsynligheden for, at bierne flytter ind. Det kan godt tage flere år. Du får 2 bi-point for at lave en halmballe til ’bihotel’. 

LALALAL  
En gammel halmballe, som får lov til at ligge uforstyrret, kan fungere som skjulested for nogle bier. Foto: ColourboxPragtbuksebien bruger både sine pelsede ’bukser’ til at udgrave underjordiske gange med og til at samle pollen til sine larver. Foto: Colourbox


Download publikationen her.


Teksten er udarbejdet af SEGES Innovation. 

Få overblik over regler og naturdata

Få overblik over regler og naturdata