Hver anbefaling er værdisat med ”humlebier”, hvor antallet af humlebier viser, hvor stor effekt tiltaget har. Ti humlebier er bedst, men alle anbefalinger kan gøre en positiv forskel. Vælg de tiltag, som passer på din ejendom og i din drift. Når du klikker på en anbefaling, kan du læse mere om tiltaget, hvordan det virker for de vilde bier, og hvad du gør i praksis. 

 

10 bivenlige anbefalinger til opslagstavlen

Du kan downloade L&Fs folder med de ti bivenlige anbefalinger her og hænge dem op på opslagstavlen.

 

Se mere info om de vilde bier og hvad du kan gøre som landmand

Selv om honningbierne uden tvivl er den mest kendte bi, findes der omkring 288 forskellige arter af vilde bier i Danmark som hver især er med til at bestøve vores afgrøder, træer, buske og blomster. Her kan du læse mere om de vilde bier, deres udfordringer, og hvad du som landmand kan gøre for at de hjælper dig.

 

Her er datingsiden, der matcher bier med blomster

Råder du over arealer, og ønsker bier til bestøvning? Eller har du bier, som du tilbyder til bestøvning? Her er portalen, som hjælper begge parter – ved at matche bestøvere med blomster.

 

Se baggrundsnotatet, som ligger til grund for de 10 anbefalinger

De 10 anbefalinger til bivenlige tiltag tager afsæt i et fagligt notat, som SEGES har udarbejdet med inddragelse af en række forskere og eksperter fra blandt andet DCE og Naturhistorisk Museum. Se baggrundsnotatet her.

 

Det er svært at være bi i Danmark

40 % af verdens insektarter er i fare for at blive udryddet inden for få årtier, hvis ikke udviklingen vendes.

I denne podcast kan du høre, hvordan du som landmand kan være med til at bevare de eksisterende og skabe nye levesteder for bierne. Og du bliver nok overrasket over, at du i flere tilfælde faktisk hjælper bierne bedst ved slet ikke at gøre noget.

Podcasten her giver dig konkrete råd til at skabe gode rammer for biernes levesteder. Medvirkende er bi-eksperterne, Andrea Oddershede, SEGES og Beate Strandberg, seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Podcast: Det er svært at være bi i Danmark