3. Slå ikke vejrabatter mm. når blomsterne blomstrer

Vejrabatter, grøfter, markskel og græs- og brakarealer kan under de rigtige betingelser være rigtig gode levesteder og vigtige fødekilder for de vilde bier.

Download faktaark 3 her

Vær dog opmærksom på slåningsfrister i landbrugsordninger.

Vejrabatter, alleer, grøfter, markskel og græs- og brakarealer kan under de rigtige betingelser være rigtig gode levesteder og vigtige fødekilder for de vilde bier. Her blomstrer vilde plantearter som mælkebøtte, hvidkløver, kællingetand, røllike og stor knopurt, og det er noget bierne elsker. Derfor får du hele 8 bi-point ved at værne om dine småbiotoper og sikre, at de fremstår blomsterrige i sommermånederne.

Faktisk har undersøgelser vist, at de fleste bier foretrækker at søge føde i de vilde plantearter, fremfor udsåede kulturplanter som honningurt og solsikke. Derfor er det vigtigt at give plads til – og værne om – disse naturlige levesteder på din bedrift. Det indebærer også at sikre, at arealerne forvaltes på en måde så de tilbyder flest mulige blomster til bierne både forår, sommer og efterår.

Arealer udenfor marken er mere sikre som levested for bierne fordi ploven aldrig kommer forbi. Mange bier bygger nemlig rede i jorden, og nogle overvintrer der også. Det er samtidig vigtigt for de vilde bier, at der findes føderessourcer i nærheden af deres rede.

Foto: Andrea Oddershede

Kig godt efter! Umiddelbart ligner det langt græs, men man skal helt tæt på for at erkende blomsterne. Naturligt forekommende plantearter har ikke nødvendigvis store prangende blomster, men er alligevel af stor værdi for bierne.

Foto: Andrea Oddershede

Samme vejkant, men tæt på kan man se at der er tale om en meget bivenlig vejkant. Blomsterne har fået lov at blomstre, og det betyder at der er mad til bierne. De lilla blomster er af arten blåhat som er en populær art blandt de vilde bier.

Slåning kan fremme blomstring

Forsøg så vidt muligt at undgå slåning i blomsternes højsæson, dvs. juni, juli og august. Derimod kan slåning i primo maj eller omkring oktober være med til at fremme blomstringen i sommerperioden, og samtidig begrænse græssernes dominans. Vær dog opmærksom på de særlige regler for slåningstidspunkter på brakarealer. Hvis du har grøftekanter eller enge med mange tidlige blomster så som mælkebøtte eller ranunkel, der begge blomstrer i maj måned, så forsøg så vidt muligt at skåne dem for slåning i denne periode. De er begge værdifulde føderessourcer på et tidspunkt, hvor landskabet ellers kan være fattigt på føde til bierne. 

Det er vigtigt at du husker at fjerne det afslåede materiale når du har taget et slæt. Herved sørger du for at fjerne næringsstoffer fra området, hvilket er med til at begrænse konkurrencestærke plantearter som brændenælder, skræpper og græssers dominans. Samtidig undgår du, at det afslåede materiale udskygger småblomster.

Foto: Morten DD Hansen

Sorthvid jordbi er nem at kende på sine grå hår. Bien bygger gerne rede i udyrkede arealer, og kan findes i bl.a. markveje, markskel, på overdrev og andre permanente arealer. Sorthvid jordbi er en af de arter af vilde bier, som man hjælper ved at lade blomsterne blomstre.