Udspillet ”Dyrk mulighederne” er landbrugs- og fødevareerhvervets klimaplan frem mod 2030. Planen viser, at der findes en grøn udviklingsvej for landbruget, og den konkretiserer de næste skridt på vejen mod et klimaneutralt fødevareerhverv i Danmark.

Planen dokumenterer, at man med kendte virkemidler og teknologiske løsninger kan indfri de nationale klimamål.

Få et overblik over 2030-planen

Potentiale for store reduktioner

Hvis planens tiltag føres ud i livet, vil den danske fødevaresektor kunne reducere CO2e-udledningen med mellem 6,7 og 9,3 mio. tons CO2e frem mod 2030. Dermed kan sektoren leve op til Danmarks klimamål og landbrugsaftalen fra 2021.

Desuden kan teknologierne inspirere udlandet, der vil kunne se, at produktion af fødevarer og et lavere klimaaftryk kan gå hånd i hånd.

"Vi både kan og vil leve op til Danmarks klimamål samtidig med, at vi gør en mærkbar forskel for klimaet globalt."

Citat, Merete Juhl, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer

Planen bygger på mange forskellige virkemidler, der hver især kan bidrage med CO2e-reduktioner i fødevaresektoren. Et eksempel er foderproduktet Bovaer, der har potentiale til at reducere metanudledningen fra kvæg med tæt på en mio. tons CO2e i 2030. Også teknologier som pyrolyse og udtagning af lavbundsjord har store reduktionspotentialer.

Bygger på kendte teknologier

Planen indeholder kun kendte teknologier. For at alle de teknologiske løsninger kan blive taget i brug, vil det kræve investeringer og politisk velvilje. Til gengæld vil gevinsten være stor, fordi der skabes konkrete CO2e-reduktioner i sektoren, samtidig med at arbejdspladser og fødevareproduktionen bevares i Danmark.

Læs hele pressemeddelelsen her