Økologi

Læs om hvordan vi arbejder for at udvikle en markedsdreven og bæredygtig økologisk fødevareproduktion.

Landbrug & Fødevarer mener, at den økologiske produktion yder et væsentligt bidrag til landbrugsproduktionens mangfoldighed og til landbrugets faglige udvikling, samt bidrager til det samlede landbrugs målsætning om en klima- og miljømæssigt bæredygtig landbrugs- og gartneriproduktion.

Landbrug & Fødevarer arbejder for at understøtte en fortsat markedsdrevet udvikling af en bæredygtig økologisk fødevareproduktion. En udvikling, som baserer sig på både eksisterende og nye forretningsområder til hjemmemarked og eksport.

For at realisere dette arbejder Landbrug & Fødevarer for at:

  • Danmark har en ambitiøs økologisk eksportstrategi, da eksporten spiller en vigtig rolle for fortsat vækst i afsætningen af økologiske produkter og dermed regeringens mål om fordobling af det økologiske areal, forbrug og eksport i 2030.
  • Økologien er erhvervets stærkeste bæredygtigheds- og merværdikoncept, hvor der er stor troværdighed omkring økologiens værdier og principper, og hvor der tages størst muligt hensyn til sundhed, natur, biodiversitet, miljø, klima, dyrevelfærd og sociale aspekter.
  • Den økologiske produktion bidrager positivt til fødevareerhvervets målsætning om klimaneutralitet i 2050 via etablering af biogasanlæg, optimering af sædskifter og produktionsmetoder og mindre afhængighed af fossile brændstoffer.
  • Der er et mangfoldigt og innovativt miljø omkring økologien, som skal sikre fremdrift, udvikling og nytænkning, både ift. markedsindsatser og udvikling af nye økologiske produktionssystemer. Det indebærer stort fokus på forskning, udvikling og demonstration.
  • Dansk økologi er konkurrencedygtig. Det skal kunne betale sig at være økolog i Danmark – både som landmand og virksomhed, og der skal være grobund for en stærk dansk økologisk produktion både indenfor frugt, grønt, planteavl, husdyrproduktion og akvakultur.
  • Økologien indgår i erhvervspolitiske vækststrategier, som en mulighed for at skabe øget værditilvækst i fødevareerhvervet og i udkantsområderne.

L&F har som mål, at vi med afsæt i økologien som unik, dansk styrkeposition skal være verdensmestre i udviklingen af bæredygtig økologisk produktion. Visionen er udfoldet i vores strategi for Sektor Økologi, der sætter retningen for L&F’s økologiarbejde i perioden 2021-2023. Læs strategien her.

Økologi

Økologisektionen

Ny strategi for økologi