Husdyr

Danmark har en betydelig husdyrproduktion. Læs mere om produktionen af svin, kvæg, slagtekyllinger, æglæggende høner, mink og fisk her.

Planter

Planteproduktionen er en væsentlig del af grundlaget for landbrugs- og fødevareproduktionen. Læs mere om dyrkning af afgrøder som forskellige korntyper, kartofler og sukkerroer.

Foder

Foderet skal sikre husdyrenes behov for næringsstoffer og energi, så de kan fungere, vokse og producere. Desuden skal det give mæthed og beskæftigelse.

Dyresundhed

Sunde og raske dyr har bedre velfærd og producerer bedre. Der gøres meget for at udgå sygdom, men når der alligevel sker smitte, skal dyrene naturligvis behandles.