Kontrol med økologi fra jord til bord

For at sikre forbrugernes tillid til økologiske produkter foregår der en gennemgribende kontrol i alle led i den økologiske produktionskæde fra jord til bord.

I Danmark er det myndighederne, der godkender den økologisk produktion og kontrollerer at landmænd og fødevarevirksomheder overholder reglerne.

Det er Landbrugstyrelsen der står for godkendelse og kontrol af de enkelte landbrugsbedrifter og landmandens forsyningsvirksomheder, mens det er Fødevarestyrelsens fødevareregioner, der står for autorisation og kontrol af fødevarevirksomheder.

Både landbrug og fødevarevirksomheder får mindst en gang om året besøg af en kontrollør, som tjekker, at reglerne bliver fulgt.

Hvis det viser sig, at en landbrugsbedrift eller en virksomhed ikke overholder reglerne, griber myndighederne ind. I milde tilfælde får landmanden eller virksomheden en indskærpelse om at overholde reglerne. Alvorligere fejl giver påbud, bøde eller politianmeldelse. Myndighederne kan også vælge at inddrage landbrugsbedriftens eller virksomhedens autorisation til at producere og sælge økologiske produkter.

Kontrol