Lovgivning om økologi

Den økologiske produktion og handel er grundlæggende reguleret af EU-lovgivning. Dertil kommer en særlig dansk økologilov.

Økologisk produktion og handel er reguleret af EU's økologiforordning, som gælder for alle EU’s medlemslande. Derudover har vi en særlig dansk økologilov.

Lovgivningen udmønter sig i en række bekendtgørelser og vejledninger, der nærmere beskriver regler og retningslinjer for økologisk jordbrugsproduktion og forarbejdning af økologiske fødevarer.

Endvidere eksisterer der brancheaftaler inden for økologisk kvægbrug og svineproduktion, hvor erhvervet indbyrdes har aftalt skrappere regler for den økologiske produktion, end lovgivningen foreskriver.

Et eksempel fra brancheaftalen for svin er, at smågrise i Danmark skal have modermælk i mindst 49 dage, mens EU-reglen siger mindst 40 dage. Og i kvægbranchen er man for eksempel blevet enige om, at det ikke er tilladt at eksportere kalve, der er under tre måneder gamle, selv om EU-reglerne tillader det.

Udover den særlige økologilovgivning er alle, der producerer, forarbejder og forhandler økologiske fødevarer, først og fremmest underlagt den almindelige landbrugs- og fødevarelovgivning.