Omlægning til økologi

Der går to år fra en landmand begynder at dyrke jorden efter de økologiske regler, til at gårdens afgrøder kan sælges som økologiske. Husdyr skal som udgangspunkt være født og have levet hele deres liv under økologiske produktionsforhold, før at produkterne kan sælges som økologiske.

Det er Landbrugsstyrelsen, der administrerer de forskellige tilskudsordninger. En stor del af støtteordningerne hører hjemme under EU’s landbrugspolitik.

En lang række regler skal overholdes, før en produktion kan betegnes som økologisk.

For at kunne kalde en landbrugsproduktion for økologisk kræver det, at man:

Der går to år fra en landmand begynder at dyrke jorden efter de økologiske regler, til at gårdens afgrøder kan sælges som økologiske. Husdyr skal som udgangspunkt være født og have levet hele deres liv under økologiske produktionsforhold, før at kødet kan sælges som økologisk.

På samme måde findes der regler for forarbejdning af økologiske fødevarer. Reglerne er beskrevet i ”Vejledning om økologiske fødevarer mv.” Se vejledningen på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Virksomheder, der vil forarbejde, pakke eller importere økologiske fødevarer eller vil markedsføre økologiske fødevarer en gros, skal anmelde det til den lokale Fødevareregion. Sammen med virksomheden udarbejder Fødevareregionen en økologirapport. Den beskriver bl.a., hvordan de økologiske varer holdes adskilt fra de ikke-økologiske, og hvordan regnskabet over køb og salg af økologiske varer skal se ud. Læs mere i afsnittet om Forarbejdning af økologiske fødevarer.

Råd & vejledning

Vejledninger om økologi

Støtteordninger