Det økologiske marked

Salget af økologiske varer fortsætter med at stige i Danmark, og vi er det land i verden, hvor økologien har den største markedsandel. Det er især mejeriprodukter, æg, gulerødder, og visse typer frugt & grøntsager, samt havregryn og mel, som danskerne i stor stil putter i indkøbskurven.

Danskerne er et af de folkefærd i Europa der bruger flest penge på økologiske varer, og det økologiske forbrug stiger år for år. Danmark er det land i verden, hvor økologien har den største markedsandel i detailhandlen.
Samlet set udgjorde markedsandelen for økologiske fødevarer i detailhandlen og onlinesalg i alt 12,1 pct. i 2019, og der forventes en fortsat stigning i salget i årene fremover. I alt blev der i 2019 solgt for 14,1 mia. kr. økologi i de danske supermarkeder og via onlinesalg, svarende til en stigning på 9,4 pct. i forhold til året før.
Salget af økologiske fødevarer i foodservicesektoren udgjorde yderligere 2,6 mia. kr. i 2019. Det svarer til en vækst på 11 pct. Det samlede økologisalg i Danmark var på 17,4 mia. kr. i 2019, inkl. detailhandel, onlinesalg, foodservicesektoren, markeder, specialbutikker etc.
Udviklingen i de danske husholdningers privatforbrug kan ses på baggrund af et øget fokus på miljø og sundhed i befolkningen, koblet med den økologiske sektors fokusering på produktudvikling og branding, hvilket tilsammen har været med til at øge danskernes interesse for at købe økologisk. I 2019 købte hver dansker i gennemsnit for 3.000 kr. i løbet af året.
En undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer viser, at sundhed, miljø og dyrevelfærd er blandt de vigtigste parametre som danskerne lægger vægt på, når de køber økologisk.


Figur 1: Vigtigste grunde til at købe økologiske fødevarer (op til 4 svar pr. person)
Kilde: Forbrugeranalyse foretaget for L&F, 2019

 

Det er ikke kun i Danmark, at vi spiser mere og mere økologi. Samme tendens gør sig gældende på verdensplan. Således er den globale omsætning af økologiske fødevarer vokset fra 18 mia. US Dollars i 2000 til 105,5 mia. US Dollars i 2018. Ca. 90-95 pct. af salget foregår i Nordamerika og i Europa.

 

Figur 2: Økologisk markedsandel i detailhandlen fordelt på land, 2018
Kilde: Nationale statistikker samt FIBL og IFOAM. Nogle tal er foreløbige. *Kina medtaget til sammenligning

 

Figur 3: Detailomsætningen af forskellige økologiske varer 2019 målt i kr. 1000
Kilde: Danmarks Statistik.

 

Det er især mælkeprodukter, æg, havregryn, mel samt frugt og grøntsager, som gulerødder, tomater, bananer og citrusfrugter, som danskerne i stor stil køber økologisk. Næsten halvdelen af alle de gulerødder - der spises i Danmark - er økologiske. Det er den højeste markedsandel for en enkelt vare. Omkring hver tredje liter mælk, danskerne køber, er økologisk, mens hver anden liter mælk, som skolebørn drikker under skolemælksordningen, har det røde Ø mærke.
Den økologiske markedsandel for æg var 29,6 pct. i 2019, hvilket betyder, at knap hvert 3. æg, forbrugeren lægger i indkøbskurven, er økologisk. Danskerne har også fået mere smag for økologisk kød. I 2019 steg omsætningen af økologisk kød i detailhandlen i alle kategorier. Men markedsandelene for kød er fortsat relativt lave sammenlignet med øvrige varers markedsandele. Øvrige markedsandele for de mest populære økologiske varer, fremgår af Tabel 1.

Tabel 1: Økologisk markedsandel fordelt på produkt, 2019
Kilde: GFK ConsumerScan, Markedsandele på baggrund af værdi

 

Import og eksport
Forbrugernes interesse for et bredt økologisk sortiment betyder, at Danmark importerer flere økologiske produkter, end vi eksporter. Således udgjorde importen i 2018 i alt 4,4 mia. kroner, mens vi eksporterede økologi for 2,9 mia. kroner. Danmark havde dermed et underskud på ca. 1,5 mia. kr. på handlen med økologiske varer i 2018.
Eksporten af mejeriprodukter (inkl. modermælkserstatning/mælkepulver) beløb sig til omkring 1,5 mia. kr. og udgjorde dermed halvdelen af hele økologieksporten i 2018. Svinekød og kødvarer indbragte 344 mio. kr. Frugt og grøntsager som indbragte 399 mio. kr. og har derfor overhalet kødeksporten de seneste år.
Vores største aftagerlande er Tyskland, Sverige, Frankrig, Kina (inkl. Hong Kong) og Holland.

 

Figur 4: Danmarks udenrigshandel med økologiske varer
Kilde: Danmarks Statistik

 

Økologi i andre lande
I EU udgjorde det økologiske landbrugsareal i alt 13,8 millioner hektar i 2018, hvilket svarer til 7,7% af det samlede landbrugsareal i EU. Den økologiske andel har været jævnt stigende de senere år. De største økologiske arealer i Europa finder man i Spanien, Frankrig, Italien og Tyskland. I EU har Lichtenstein, Østrig og Sverige de højeste andele af økologisk dyrkede arealer. I Lichtenstein bliver er 39 pct. af landbrugsarealet dyrket økologisk, mens det i Østrig udgør 25 pct. og i Sverige 20 pct. (2018).
Også uden for Europa har man fokus på udviklingen af den økologiske produktion. For eksempel har Australien, Kina og Argentina oplevet store stigninger i det økologiske landbrugsareal i de seneste år.
Det økologisk dyrkede areal i verden er nu på 71,5 mio. hektar, hvoraf Australien udgør halvdelen, med 35,7 mio. hektar, som er økologisk dyrket (2018). Kilde: The World of Organic Agriculture.

 


Figur 5: Udvikling i økologisk dyrket areal i verden, 1999-2018
Kilde: FIBL-IFOAM-SOEL Surveys 1999-2019

SEGES Økologi på Facebook

Ejvind Pedersen