Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Det økologiske marked

Salget af økologiske varer fortsætter med at stige i Danmark, og vi er det land i verden, hvor økologien har den største markedsandel. Det er især mejeriprodukter, æg, gulerødder, og visse typer frugt & grøntsager, samt havregryn og mel, som danskerne i stor stil putter i indkøbskurven.

Danskerne er et af de folkefærd i Europa der bruger flest penge på økologiske varer, og det økologiske forbrug stiger år for år. Danmark er det land i verden, hvor økologien har den største markedsandel i detailhandlen.

Samlet set udgjorde markedsandelen for økologiske fødevarer i detailhandlen og onlinesalg i alt 11,5 pct. i 2018, og der forventes en fortsat stigning i salget i årene fremover. I alt blev der i 2018 solgt for 12,9 mia. kr. økologi i de danske supermarkeder og via onlinesalg, svarende til en stigning på 14 pct. i forhold til året før.

Salget af økologiske fødevarer via alternative salgskanaler som gårdbutikker og specialbutikker samt foodservicesektoren udgjorde yderligere 3,0 mia. kr. i 2018. Det samlede økologisalg var således 15,9 mia. kr.

Udviklingen i de danske husholdningers privatforbrug kan ses på baggrund af et øget fokus på miljø og sundhed i befolkningen, koblet med den økologiske sektors fokusering på produktudvikling og branding, hvilket tilsammen har været med til at øge danskernes interesse for at købe økologisk. I 2018 købte hver dansker i gennemsnit for 2.750 kr.

En undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer viser, at sundhed, miljø og dyrevelfærd er blandt de parametre som danskerne lægger vægt på, når de køber økologisk.

 
 
 
 
 
 
 
 Figur 1: Vigtigste årsager til at købe økologisk
Kilde:Forbrugeranalyse foretaget for L&F, 2019

 

Det er ikke kun i Danmark, at vi spiser mere og mere økologi. Samme tendens gør sig gældende på verdensplan. Således er den globale omsætning af økologiske varer vokset fra 18 mia. US Dollars i 2000 til 97 mia. US Dollars i 2017. Ca. 90-95 pct. af salget foregår i Nordamerika og i Europa. 

 Figur 2: Detailhandlens markedsandel for økologiske fødevarer 2018
Kilde: Nationale statistikker samt FIBL og IFOAM . Nogle tal er foreløbige. *Kina medtaget til sammenligning

  Figur 3: Detailomsætningen af økologiske varer 2018

Kilde: Danmarks Statistik. Værdi i kr. 1000.

 

Det er især mælkeprodukter, æg, havregryn, mel samt frugt og grøntsager som gulerødder, tomater, bananer og citrusfrugter, som danskerne i stor stil køber økologisk. Omkring halvdelen af alle de gulerødder - der spises i Danmark - er økologiske. Det er den højeste markedsandel for en enkelt vare. Omkring hver tredje liter mælk, danskerne køber, er økologisk, mens hver anden liter mælk, som skolebørn drikker under skolemælksordningen, har det røde Ø mærke. 

Den økologiske markedsandel for æg, målt på værdi, var 31,1 pct. i 2018, hvilket medfører, at hvert ca. hvert 3. æg, forbrugeren lægger i indkøbskurven, er økologisk. Danskerne har også fået mere smag for økologisk kød. I alle kategorier steg omsætningen af økologisk kød i detailhandlen i 2018. Men markedsandelene for kød er fortsat relativt lave i sammenligning med øvrige markedsandele. Øvrige markedsandele for de mest populære økologiske varer, fremgår af Tabel 1.Tabel 1: Økologisk markedsandel fordelt på produkt, 2018

Kilde: GFK ConsumerScan, Markedsandele på baggrund af værdi

Import og eksport 
Forbrugernes interesse for et bredt økologisk sortiment betyder, at Danmark importerer flere økologiske produkter, end vi eksporter. Således udgjorde importen i 2018 i alt 4,4 mia. kroner, mens vi eksporterede økologi for 2,9 mia. kroner. Danmark havde dermed et underskud på ca. 1,5 mia. kr. på handlen med økologiske varer i 2018. 

Eksporten af mejeriprodukter beløb sig til omkring 1,5 mia. kr. (incl. modermælkserstatning/mælkepulver) og udgjorde dermed halvdelen af hele økologieksporten i 2018. Svinekød og kødvarer indbragte 344 mio. kr., mens frugt og grøntsager med 399 mio. kr. har overhalet kødeksporten de seneste år.

Vores største aftagerlande er Tyskland, Sverige, Kina (incl. Hong Kong), Holland og Frankrig.

 

 

 


Figur 4: Danmarks udenrigshandel med økologiske varer
Kilde: Danmarks Statistik

  
Økologi i andre lande 
I EU udgjorde det økologiske landbrugsareal i alt 14,6 millioner hektar i 2017. Det økologiske landbrugsareal i EU i 2017 svarer til en stigning på 60 pct. i forhold til år 2009. De største økologiske arealer i Europa finder man i Spanien, Italien, Frankrig og Tyskland. I Lichtenstein, Østrig og Sverige udgør det økologiske areal den største procentdel af det samlede landbrugsareal. Således er 38 pct. af landbrugsarealet i Lichtenstein økologisk, mens det i Østrig udgør 24 pct. og i Sverige 19 pct. (2017).

Også uden for Europa har man fokus på udviklingen af den økologiske produktion. For eksempel har Australien, Kina og Argentina oplevet store stigninger i det  økologiske landbrugsareal i de seneste år.

Det økologisk dyrkede areal i verden er nu på 70 mio. hektar, hvoraf Australien udgør halvdelen, med 36 mio. hektar, som er økologisk dyrket (2017).  

 Figur 5: Væksten i økologisk dyrket areal 1999-2017
Kilde: FIBL-IFOAM-SOEL Surveys 1999-2017

 

SEGES Økologi på Facebook

Ejvind Pedersen