Økologisk korn og andre produkter

I Danmark bliver der dyrket økologisk korn som byg, malt, hvede, havre og spelt. En del af produktionen er til human konsum, men den største del bliver dyrket til foder til økologiske dyr.

Økologisk mælk og oksekød

Omkring en tredjedel af den mælk der drikkes i Danmark er økologisk. Den økologiske mælkeproduktion er steget igennem de seneste år, og den udgjorde i 2020 omkring 13 pct. af den samlede mælkeproduktion i Danmark. Økologisk mælk kommer fra køer, der lever efter de økologiske regler. Økologisk oksekød udgjorde 8 pct. af danskernes oksekødsforbrug i 2020. Økologisk hakket oksekød udgør langt hovedparten af danskernes forbrug af økologisk kød.

Økologisk griseproduktion

I den økologiske griseproduktion er dyrevelfærd i centrum. Dyrene skal have mulighed for at udøve deres naturlige adfærd. Derfor tilstræber man, at opdrætsmetoder og staldforhold imødeser grisenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov.

Økologiske æg og fjerkræ

Danmark har en betydelig produktion af økologiske æg. Økologiske høner har god plads, adgang til det fri og får økologisk foder. Der er også en mindre produktion af økologiske slagtekyllinger.

Økologisk frugt og grønt

I Danmark spiser vi mere og mere økologisk frugt og grønt. I 2020 blev der omsat for ca. 5,8 milliarder kr. Den danske økologiske frugtproduktion er dog fortsat relativ lille, mens grøntsagsproduktionen er steget markant i de seneste år - især af gulerødder og andre rodfrugter.

Økologisk fisk

I 2020 var der ifølge CHR-registeret i alt 24 økologiske muslingeopdræt, 8 økologiske dambrug (regnbueørred) og 2 økologiske havbrug (regnbueørred).

Økologiske kaniner i landbruget

Landbrug & Fødevarer udførte i 2016 i samarbejde med økologiske landmænd, Danmarks Kaninavlerforening, Hotel og Restaurantskolen i København og Restaurant Relæ et pilotprojektet om ”Økologisk Kaninavl”.

Langt flere danskere køber oftere økologi

Offentlig ansatte mænd køber økologi

Holdning til økologi